Nye avtaler bør komme for Norge!

Bergen 1.7.2016

Av: Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox.

Jeg er for en gangs skyld enig med Rødt og SV i at Norge må få en ny handelsavtale med EU. Jeg har inntrykk av at Senterpartiet også er på linje her. Og vi må da selvsagt ut av Schengen og få godt bevoktete grenser med streng kontroll både på flyplassene, internasjonale båthavner, og ved jernbane og vei fra Sverige. Det er jo langt ifra bare svensker som kommer over den grensen lenger!

De astronomiske beløpene Norge i dag må betale til EU for EØS-avtalen virker som ren korrupsjon (og hvem vet om det er det??) – bør opphøre. Hvor er fornuften i at et land skal betale svære årlige beløp til en union for å få handle med den? Hele ordningen er jo fullstendig absurd! Pengeutpressing er et annet dekkende ord. Og Norge ser ut til å finne seg i hva som helst for å tekkes Brussel.

Verken Brussel eller andre byer i Europa eller andre steder har legitime rettigheter til å styre noe som helst i en fri og uavhengig nasjon som Norge fortsatt er – i hvert fall på papiret og i følge Grunnloven. Men her kan vi vel regne med at den norske regjering med gi-bort-vår-makt-partiet Høyre, vil prøve på å utvanne (les forfalske) Grunnloven ytterligere!

Norge er en stormakt når det gjelder olje, gass, fiskeprodukter og elektrisk kraft.  Norge har derfor muligheten til å stille klare krav til de land i EU – og til EU i sin helhet – m.h.t. de landene som mottar norsk produksjon innen de her nevnte områder! Norge må og kan også «slå i bordet» og stille klare krav for samhandel med EU.  Og for øvrig finnes der andre markeder i verden for Norge enn EU, selv om norske politikere synes å være blinde for nettopp det.

Storting og regjering virker på flere måter hypnotisert fra Brussel, med en uhyggelig vilje til å gi fra seg mer og mer makt og avfinne seg med å etterkomme flere og flere EØS-pålegg.  Den norske regjering og Stortinget vet at motstanden mot både EU, EØS og Schengen er overveldende stor.  Våre såkalte folkevalgte motarbeider følgelig sine velgere – den norske befolkning.  Det har de aldri fått noe mandat til, men det respekterer de ikke!

Det ble en gang uttalt under en diskusjon at våre dummeste politikere burde kastes ut av Stortinget.  En annen av debattantene repliserte da – «hva skulle vi da bruke den store tomme Stortingsbygningen til»?