Oppvasken vil garantert komme. Hvem skal ta den?

Av: Thorbjørn Andersen
Illus.foto: Colourbox

Hvem som gjør hva i sitt eget hus – har jeg ingen ting med. Helt klart. Men – OPPVASKEN som også må foretas innenfor det offentlige – må alle forberede seg til.  Aksjon ”RYDDESJAU” står foran oss – før ”Det Norske Hus” råtner fullstendig. BEHOVET for antydede gjøremål har vært innlysende i lang tid, men bare blitt skjøvet foran oss. Det gjelder selve hovedproblemet – SOSIALISMEN – både lokalt, og enda mer sentralt.

NOEN kaller tidens galskap kommunisme, andre fascisme eller islamisme. Uansett: Nevnte ismer har forakt for individet. Med andre ord er det snakk om KOLLEKTIV GALSKAP!

STORTINGET har gått foran i den sammenheng. Mye som der har foregått – også i senere tiår – får neppe plass i et forkortet innlegg, men minner meg om noe som er VIRKELIG skuffende i en tid hvor ytringsfrihet forfektes – nettopp fra pressehold, redaktør Kjøge.

Halden – for eksempel, kunne for noen år tilbake fremvise to lokalaviser (i motsetning til dagens monopolavis) – der det i den ene var enkelt å få spalteplass til folkeopplysning. (Det var den gang).  Advokat Kristofer Almås var en av dem som benyttet seg av nettopp det.

FØLGENDE kunne man lese i avisen ”Tistaposten” 30. juli 1980, med fynd og klem og klar adresse til Stortingets politikere, allerede den gang:”En ting bør dog alle disse politikerne ha ganske klart for seg: Jo lenger de venter med ryddesjauen – jo lenger den utsettes – desto mer skitt er man tilslutt nødt til å lempe ut. Når man lar Stortinget gå på talle – som en annen saueflokk – blir bare tallen høyere og høyere for hvert år som går, inntil taket nås, og flokken kveler seg selv. Revolusjonen spiser som kjent sine egne”.

ADVOKAT Almås hadde særdeles god oversikt over hva norske borgere i lang tid var blitt utsatt for, fikk spalteplass for disse sannheter og dermed belyst hvilket politisk SYSTEM vi alle allerede da var manipulert inn i. (Opplysninger om vår tids nazivirksomhet er nå enda viktigere, selv om den såkalte elite bruker mange knep for å hindre nettopp det). Internet, og andre sosiale medier vil derfor være nyttige i den sammenheng. Pluss ”Jungeltelegrafen”.

NORGE er nå på en måte kommet til veis ende. Eller om man vil – til et vendepunkt. MEN det er galt å skylde bare på tradisjonelle sosialister/sosialdemokrater (her i Norge med Arbeiderpartiet i spissen) for tilstanden.  ”Andre” har ikke vært en tøddel bedre når det gjelder raffinert gjennomføring av komplottet mot norske borgere. (Komplottet som er utført i ”demokratiets” navn). Nå kan vi alle skylde på hverandre. Så, her kan det bli liv!

SISU – er et finsk begrep som brukes ved kraftanstrengelser. NORSK ”tæl” – er et begrep som må tas i bruk her hjemme for å bekjempe nevnte galskap. Litt av en UTFORDRING!