Partiet aner ikke hva verdikonservatisme er!

Av: Wilfred Høsteland
Foto: Wikipedia illus.

Høyre kaller seg et verdikonservativt parti. Hvis det ikke er en bløff, så vet ikke partiet hva begrepet verdikonservativt egentlig er. Alle vet hva verdi betyr, og konservativ kommer av å konservere – altså å bevare. Vi har vel aldri tidligere hatt så mange eksempler på dette Høyres narrebegrep som de siste 3-4 årene. Det snakkes vidt omkring – også fra borgerlig hold – at vi har den verste/dårligste regjeringen siden 2.verdenskrig. Den har for lengst – med Høyre i spissen – begynt å ville selge arvesølvet. Det snakkes om å selge kraftselskaper/kraftproduksjon til utenlandske eiere,- de lurer, med Høyre i spissen, Norge trinnvis inn bakdøren til EU ved en rekke tiltak;- m.a.o. mer og mer skal gis i hendene på Brussel. Der snakkes om å utsette NSB for konkurranse – d.v.s. at NSB på sikt skal bort. Det kan Høyre benekte så mye de vil,- i så fall lyver de!

Meg, mitt og mine

Lokalt, f.eks. i Bergen, har det også vært gjort visse tiltak for å selge kommunale verdier – fellesverdier – til private. Og Høyre i Bergen er kan hende landets mest kyniske avdeling. De vil rive over 100 boliger, en fabrikk med over 120 ansatte,- rasere byens eneste og fredete lakseelv og byens eneste fredete veterantog-trassè for å gi plass til en ny godsterminal. Dette fordi de selv ikke vil ha en slik terminal i Bergens Høyre-bastion – Fana. Der er det nemlig bare snakk om å bruke 30% av Hordnesskogen til formålet. Ja jamrer Bergen Høyre fordi turgåerne i nevnte skog feller krokodilletårer og skriker om at de vil ødelegge fanabuenes turområde – som om de bare hadde dette ene. Fana, som andre bydeler i Bergen, har svært rikelig med turområder/skogsområder, men her gjelder det for Høyre å tilfredsstille sine egne kjernevelgere på bekostning av bydelen Arna som antagelig har færrest Høyrevelgere! Da er 30% av nevnte skog mer verd enn hundre bolighus og en stor arbeidsplass! Slik er Høyre – kynisk og egoistisk. Men nettopp det er jo som kjent ikke nok. Høyre har alltid kavet for MEG, MITT OG MINE – skitt i de andre! Andres boliger og områder har ingen verdi for Høyre!

Høyre, et nytt skjellsord

Nå tyder imidlertid på at flertallet går mot Høyre, og satser på Hordnesskogen for byens nye godsterminal, så får de glede seg over at mesteparten – 70% av skogen – fortsatt er der til de fiiiines spadserturer!

For undertegnede og svært mange andre her er Høyre blitt et skjellsord, og de får forhåpentligvis merke det ved de neste valgene at de har laget ris til egen bak – både rikspolitisk og lokalpolitisk i Bergen!

Alt Høyre har gått i spissen for på landsbasis med upopulære tiltak mot folkeflertallets klare vilje, kunne man nå skrive en tykk bok om. Jeg skal kort til slutt bare nevne noen stikkord: Det ble ikke søndagsåpne butikker – både eierne og de ansatte var imot. Det samme var kirken. Der klages over en sterkt økende villmannskjøring med snøscootere og vannscootere etter «frisleppet». En rekke reformer innen politi, sykehus, skole, kommuner, fylker, etc. er alle mot folkeviljen. Arbeidsmiljøloven er kraftig utvannet under Høyreregjeringen. Vi har kort sagt en destruktiv regjering som går sine egne arrogante veier. Og de er nok for lengst klar over at noen ny regjeringsperiode får de ikke! Som man reder så ligger man! Så nå kan også Siv Jensen få rope «morna’ Solberg» neste år! Det skal jeg med glede stemme i med! (Men jeg ønsker meg selvsagt ikke en Støre-regjering!!)

PS, Høyre! Nevne aldri mer at partiet er verdikonservativt! Det er en svart løgn!