Så tok britene tilbake makten fra Brussel

Av: Wilfred Høsteland
Arkivfoto: JH Media

Hva nå, ja-siden? Det var vel ikke mange som hadde trodd at Storbritannia ville melde seg ut av EU.  Men fornuften seiret – UK var bl.a. lei av å la seg dirigere fra Brussel.  Det er derimot ikke den norske ja-siden, som fortsatt kaver i stort mindretall.  De siste meningsmålingene i Norge viste at mer enn 70% er imot norsk medlemsskap.  Da bør den norske organiserte ja-siden pakke sammen sin virksomhet!  Det var ikke måte på hvor forferdelig Norge ville få det etter den siste folkeavstemmingen vi hadde her.  Det skjedde ikke.  Falsk skremsel slo ikke til!  Nå vil UK angivelig få det forferdelig – ifølge dem som tapte valget.  Det vil heller ikke skje.  Gratulerer, UK – dere stemte for frihet!

Den sittende norske regjeringen prøver å lure Norge inn i EU bakveien ved å gi mer og mer makt til Brussel.  Det er i mot Grunnloven, og det kan trygt betegnes som landsforræderi.  Høyres fedrelandskjærlighet finnes ikke.  Det er kanskje noe av det Høyre kaller verdikonservatisme?  Det vet vel ikke hva begrepet betyr.  Gjennom historien har land som har vært medlemmer i unioner alltid kavet for å bli frie igjen.  Noen gode eksempler er alle nasjonene som var slaver under Sovjetunionen.  De konservative partiene i Europa går inn for å frasi seg sine lands frihet ved å gi makten til Brussel.  Forstå det de som kan.  Punkt 1 i Grunnloven er at Norge er en fri og selvstendig nasjon!  Det bør også Høyre merke seg fortsatt!  Det er for øvrig dette partiet som har vært mest ivrig etter å selge arvesølvet til utlandet og til private – for en kort økonomisk gevinst.  Det er jo som kjent pengene som styrer i Høyre.

Hitlers drøm var et forenet Europa – på sine premisser.  Han har langt på vei fått sin drøm oppfylt.  Flere og flere nasjoner har gått blindt inn i unionen – noe som på sikt vil frata dem mer og mer selvstendighet – og til slutt all selvstendighet.  Norge har opptrådt som en nikkedukke overfor EØS og har godtatt 95% av EØS-direktivene – de fleste av dem unødvendige og dels helt meningsløse – og kostbare.

Nå snakkes der om at kanskje Nederland og Frankrike også vil gå ut av EU.  Da følger selvsagt flere og flere – og unionen vil kollapse.  La oss håpe at dette skjer.  Hvem er så totalt naiv å tro at Europe med alle dets kulturer. religioner, tradisjoner, språk og mentaliteter – kan fungere sammen i en union?  Det vil aldri kunne fungere.  Da må samtlige medlemsland overgi seg 100% til en Europa-regjering.  M.a.o. – de europeiske regjeringene gir bort sine land til en «stor-president» i Brussel eller i en annen europeisk by.  Tanken om et forent Europa er egentlig helt absurd og urealistisk.

Gratulerer, Storbritannia – fornuften seiret mot de fleste odds.  Så får vi bare håpe at resten av unionen rakner etter hvert, og at hvert europeisk land igjen blir fullstendig frie – men selvsagt likevel stå sammen i NATO! Nå gjenstår å få Norge ut av Schengen-samarbeidet og å få en nye og langt bedre handelsavtale med det (foreløpig) gjenlevende EU! Så nå, Sverige, Danmark, Finland, Benelux-landene, etc. – kom dere ut av EU-buret før dørene boltes helt igjen!

Redaktørens merknad: Det står meget stor respekt av den britiske statsministeren som sto for sitt løfte. Han kan derfor tre av med ren samvittighet og æren i behold, for å ha respektert folkeviljen og de grunnleggende reglene for et ekte demokrati. Britene har med sitt soleklare «NEI» fortalt EU at de ikke lenger finner seg i å bli diktert i alt av byråkratene i Brussel. Samfunnsmagasinet gratulerer «NEI TIL EU» siden i England med seieren. Vi er av den klare oppfatning at EU ikke lenger har samme legitimitet som før. Englands uttrede fra EU påvirker derimot ikke det bestående samarbeidet med NATO og Englands medlemskap. Red.