Utakk er verdens lønn!

Av: Kåre Eriksen, Moderatene
Illus.foto: Colourbox

Igjen får vi et nytt og stygt eksempel på at frivillig innsats ikke blir verdsatt. VG forteller fredag 10. juni om 50 lærere som siden høsten 2015, har brukt sin fritid til å gi asylsøkere på Refstad transittmottak Oslo opplæring i norsk. Men penger til kjøp av lærebøker har ikke lærerne fått.

Dette er noe av det frekkeste jeg som en engasjert samfunnsborger og politiker på toppplan i kommunesammenheng har hørt. For det første gjør lærerne denne jobben gratis i tillegg til slitsom jobb i skolen, og når de i tillegg blir nærmest tvunget til å kjøpe bøker av egne midler, er det utrolig at noen orker å stå på. Lærerne har søkt om penger til kjøp av bøker, knappe 60.000,- kroner, men fått avslag, avslag av seksjonsleder Morten Tjessem i IMDI region øst.

Lederen ved Refstad Transitmottak, Bala Venkatasamy, forteller at den norskopplæringen lærerne gir, er meget populær blant asylsøkerne. Det tyder på at de som bor der «midlertidig», virkelig ønsker å få lov til å bli i Norge. Derfor er det viktig at disse menneskene får opplæring i norsk, i stedet for å sitte passisve på for dem et ukjent sted i et fremmed land. Jo fortere de lærer seg norsk, kan de komme ut både i arbeidslivet og i det norske samfunnet etter at de har blitt innvilget oppholdstillatelse og tildelt bostedskommune.

Flyktninger må for det første ikke plasseres på steder hvor motstanden mot flyktninger er stor. For det andre bør også mennesker kunne få jobbe med det de kan fra tidligere På den måte føler det seg både verdifulle og nyttige i det store hjulet. På de fleste arbeidsplasser finner vi positive mennesker som kan fortelle våre nye landsmenn mer om Norge, våre seder og skikker, slik at menneskene kan integreres på en god og trygg måte.

Tusen takk til lærerne  som gjør så stor og samfunnnyttige jobb i sin fritid. Sjefen i IMDI region øst, bør snarest kunne hjelpe lærerne med penger til bøker eller finne seg noe annet å gjøre. Vi trenger ikke at  unødvendig kjepper stikkes i vårt store samfunnshjul.