11 punkter landbruksminister Jon Georg Dale må svare på!

Åndalsnes. 8.11.2016
Av Per H. Midtgaard
Illus.foto: Colourbox

Til Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Som hele den norske bondestand, er vel innforstått om, så er du i dag en meget anerkjent og høyt verdsatt politiker i FrP. Det er sågar antydet at du aspirerer til å være selveste partiledet og finansminister Siv Jensens kronprins.

Jeg tar det for gitt, at du i kraft av din stilling, er godt kjent med FrPs landbruks- og skogbruksprogram. Og at du er parat til å gjennomføre den, i den form den foreligger.

Jeg sikter spesielt til de 11 punkter som, dersom de blir en realitet, vil rasere hele vår modernæring, som da får den konsekvens at hele næringen blir nedlagt.

Dette må du svare på
Kan du med håden på hjertet, si til det norske folk, at denne regjeringen er parat til å gjennomføre de 11 punkter som følger:

 1. Oppheve alle prisreguleringer.
 2. Oppheve alle produksjonsreguleringer
 3. Oppheve alle særfordeler for samvirkeorganisasjoner.
 4. Oppheve alle restriksjoner på salg av jord og skogbrukseiendommer. (noe som alt er fjernet)
 5. Oppheve konsesjons og bo og driveplikten.
 6. Oppheve omsetningsloven.
  7. Oppheve loven om produksjonsdyr som samsvarer med andre land.
 7. Oppheve odelsloven.
 8. Oppheve reguleringer som hindrer et fritt og konkurransefremmende marked for lb.varer.
 9. Oppheve samarbeidsbegrensninger, (hvilke)?
 10. Fjerne overføringene til landbruket.

Om så skulle skje, etter valget til neste år, at FrP får rent flertall. Er da Landbruksminister Dale, parat til å ta det store ansvaret å legge ned den næringen som du og din far, er runnet av?