Under 50 % på Stortinget avgjorde pensjonsreformen i 2011

Halden. Publisert 26.5.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto og illustrasjon: JH Media

Pensjonistforbundets nåværende leder, eks. kommuneforbundsleder Jan Davidsen, gir i disse dager sterkt uttrykk for både vrede og sinne over pensjonistenes inntektsøkning, som har gått i minus siden den 1.1.2015. Merk dere at fra samme dato ble all pensjon regnet som lønnsinntekt og skattet der etter.

Det er betimelig å spørre Jan Davidsen om hvor hans eget parti var den 12.12.2011, dagen da den såkalte pensjonsreformen ble vedtatt av Stortinget. Bare det at under 50 % av Stortingets representanter avga stemme da en slik svært viktig reform ble vedtatt, sier ikke rå rent lite om representantenes dokumenterbare uansvarlighet. Den går igjen i de fleste partier. Her er faktasifre om saken fra 2011.
(Saken fortsetter under bilde)


En reform gjennomføres jo normalt om man har til hensikt å forbedre ting og tang, ikke forverre dem, slik det er blitt gjort i denne saken som har rammet tusentalls pensjonister over hele Norge. Man skulle kunne forlange at Stortinget tok sitt ansvar og stoppet hele reformen, og stemte over den på nytt, og med et krav om at samtlige representanter måtte stemme for å få gjennomført den. Unntaket fra å stemme måtte være dokumenterbar sykdom ellers ikke. Det som er gjort i denne saken er et skrekkeksempel på manglende demokrati og styring.