6 av 10 bedrifter mangler spisskompetanse

Publisert 8.11.2021
Foto: Kompetanseforbundet

LO, NITO og en rekke andre kompetanseorganisasjoner er blant de som nå gjennom sine studieforbund går sammen og oppretter «Kompetanseforbundet» som en ny satsing i utdanningssystemet. Tidligere stortingsrepresentant og 1.nestleder i utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen tiltrer som generalsekretær.

– 6 av 10 bedrifter melder at de mangler nødvendig spisskompetanse og mange ansatte kan føle seg tidvis utdatert. Selv om «alle» løfter frem behovet for korte og spissede opplæringstilbud, ser vi like fullt at avstanden ofte er stor mellom den enkelte arbeidstaker, behovet i den enkelte bedrift og hva som tilbys i tradisjonelle utdanningsløp. Nå skal vi få på plass en forsterket innsats som vil kunne nå frem med et godt opplæringstilbud til disse gruppene, sier Kompetanseforbundets nye generalsekretær Kent Gudmundsen.

Gudmundsen som har mange år bak seg som utdanningspolitiker både regionalt og nasjonalt, gleder seg til å ta fatt på jobben i Kompetanseforbundet.

– Når jeg takket ja til denne muligheten er det på grunn av mitt store hjerte for å løfte utdanningsmuligheter for alle i hele landet, og betydningen det har for samfunnet vårt at vi lykkes. Jeg ser unike muligheter i det vi skal bygge opp nå fremover og som vil bli en viktig bidragsyter i utdanningssystemet vårt.

Gudmundsen trekker frem at Kompetanseforbundet vil samle over 100 organisasjoner og i sum kunne oppnå en unik posisjon i utdanningssystemet siden man representerer lærere, sykepleiere, ingeniører, leger, veterinærer og mange flere arbeidsgrupper. Som ideell utdanningsaktør besitter de gjennom sine studieforbund mye spisskompetanse som raskt kan målrettes inn mot bransjer og grupper som har behov for påfyll underveis.

– Dette er en satsing vi har stor tro på og som vi sammen med Gudmundsen gleder oss til å bygge opp. Vi trenger flere lavterskeltilbud over hele landet skal vi lykkes med livslang læring for alle arbeidstakere i Norge. Det unike med samspillet opp mot alle medlemsorganisasjonene og den høye kompetansen våre studieforbund besitter gjør at vi står i en unik mulighet til å levere raskt både korte og lengre spissede arbeidslivsrettede kurs og utdanningsmoduler til bransjer og samfunnet for øvrig, sier Tove Johansen, styreleder i Kompetanseforbundet.

Det vil bli satset på tilbud innenfor fagskoleutdanninger med ulik varighet tilpasset den enkelte, samt kurs- og utdanningsmoduler som gir kompetanse- eller eksamensbevis.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid er to som har etterlyst mer kraftfulle tiltak fra utdanningsmyndighetene for å møte arbeidstakernes og bedriftenes fremtidens kompetansebehov. Utvikling av enkeltemner og utdanningsløp i universitets- og høgskolesektoren tar ofte tid, og ikke alle bransjer har behov for omfattende videreutdanning av sine ansatte for å dekke et behov. Her mener Gudmundsen at Kompetanseforbundet samler en spisskompetanse som kan bidra til et stort kompetanseløft på mange samfunnsområder og at de kan fylle et rom som UH-sektoren i dag ikke fyller. I tillegg løfter han frem at strukturen de vil kunne spille på i denne satsingen er godt representert over hele landet. Det gjør både tilgjengeligheten og nærheten unik – og vil kunne være et godt verktøy til å støtte opp om den nye regjeringsplattformens satsinger for livslang læring.

– Vår korte vei fra bransjekunnskap, kompetansetilgang gjennom medlemsorganisasjonene og evne til å levere raskt, fleksibelt og med høy kvalitet over hele landet gjør at vi har ambisjoner om å bli et viktig tannhjul i utdanningssektoren i tiden fremover, avslutter han.