68’erne har sviktet i sin oppdragelse av sitt avkomme!

Publisert 3.9.2017

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Wikimedia common

«Sekstiåtterne» har for lengst blitt et begrep – de daværende studentopprørene rundt om og deres «kamp» mot det eksisterende – mot tidens etablerte samfunns-normer. Der har også vært snakket en del om nevnte generasjons etterkommere – en generasjon som i enda større grad har arvet respektløsheten og i dag også en råskap overfor andre mennesker.

Der skjedde utvilsomt et slags generasjons-skifte rundt 1968 – og følgene har bare ballet på seg til vår tid. For hvilke aldersgrupper er det som i dag – stort sett driver med terror og daglige drap og annen kriminalitet også her i vårt eget land? Hovedsakelig i aldersgruppen 18-40. Når det gjelder drap i Norge, så behøver man ikke gå lenger tilbake enn 20-30 år før et drap i Norge ble omtalt i flere år – «husker du det-og-det drapet….?» De siste årene har der vel blitt utført 1-2 drap i Norge omtrent hver dag. Riktignok begås en betydelig del (kanskje de fleste av dem) av det de ynder å kalle «personer med utenlandsk bakgrunn» – men etnisk norske står neimen ikke så langt etter heller.

Hva er det som har sviktet?  Der tror jeg man kan trekke frem adskillige tenkelige årsaker. Tidligere ble der ofte trukket frem hvordan dårlige filmer og TV-serier kunne påvirke,- og i en del tilfeller innrømte også de kriminelle at de hadde fått inspirasjonen der. Ja endatil fra tegneserier og hardrock-musikk/black metall. Så kom brutale dataspill og etter hvert også «inspirasjonen» av kriminelle hendelser som har blitt vist og omtalt i nyhetsmediene. Og det er neppe noen tvil om at både hjemmene og skolen i mange tilfeller har sviktet med en altfor liberal holdning til mange sider av samfunnet. 

Den såkalte sosialdemokratiske og liberale formen i skolene har vært svært ødeleggende. Vi som gikk på folkeskolen i 1950-årene visste at laget man bråk eller gjorde noe som da var utillatelig, så kunne det vanke ganske hard medfart fra lærerne. Noen lærere visste da også å utnytte sin stilling og myndighet – sikkert også i noen tilfeller i strengeste laget. Men jeg vet at noen av verstingene blant elevene ble også bra mennesker senere i livet. I dag er det lærerne som blir banket av elevene – og hvis en lærer fiker til en elev, så kan læreren anmeldes. Samfunnet er også slik snudd på hode. Elevene har altså fått lærerens makt i visse sammenhenger.  Dette vil nok også kunne slå negativt ut når elevene en dag skal inn på arbeidsmarkedet.

En kort konklusjon får bli at en stor del av dagens vold utøves av barna av de såkalte «68’erne», som i altfor stor grad har sviktet i sin oppdragelse av sitt avkom. Man kunne sikkert gått langt dypere ned i denne materien, men det skal jeg overlate til andre – hvis det frister!