8 av 10 unge boligkjøpere er bekymret for utviklingen i boligmarkedet

Oslo. Publisert 11.10.2016
Kilde: Krogsveen
Illus.foto: JH Media

Stadig flere boligkjøpere uttrykker bekymring for utviklingen i boligmarkedet. Over halvparten synes det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig, og 14,6 prosent er redd for at boligprisen har nådd toppen og skal begynne å falle igjen.  

Dette viser Krogsveens årlige boligkjøperundersøkelse, Boligkjøperindeksen 2016. 2369 boligkjøpere har svart på undersøkelsen, og undersøkelsen er den eneste i sitt slag som tar temperaturen på de som akkurat nå er i markedet på jakt etter bolig

Totalt svarer 77,5 prosent av boligkjøperne under 30 år at de er bekymret – enten fordi det begynner å bli for dyrt eller fordi de er redde for at prisene har nådd toppen og skal begynne å falle. Dette er 7 prosentpoeng flere enn i fjor. Blant alle boligkjøpere er det 66,9 prosent som uttrykker bekymring. Det er også 7 prosentpoeng flere enn i 2015.

– Jeg er ikke overrasket over at stadig flere uttrykker bekymring. De yngste fordi det er for dyrt, men mange også for de er redde for at vi får en alvorlig korreksjon. Ser man på prisutviklingen og bankens lånekrav, er det ikke lett å være førstegangskjøper nå, sier direktør forretningsutvikling og kommunikasjon, Karsten Onsrud i Eiendomsmeglerforetaket Krogsveen.

Unge sliter med finansieringen

Det er også blant de yngste boligkjøperne flest svarer at de synes det er vanskelig å få finanseringsbevis i banken. Hele 26,3 prosent av de under 30 år sier dette. Til sammenligning er det 15,2 prosent som mener det i totalutvalget. Mens 76 prosent av boligkjøperne oppgir at de har hele egenkapitalen selv, gjelder det kun 53,4 prosent av de under 30 år. 17,6 prosent av de unge boligkjøperne oppgir av de må stille sikkerhet i foreldres eiendom for å møte egenkapitalkravet.

– Har man ikke bolig å selge, er det ikke enkelt med dagens prisnivåer å ha 15 prosent egenkapital, selv om man har sparepenger og BSU. At foreldre bidrar til å hjelpe de yngste inn i boligmarkedet– enten ved å kjøpe boligene eller stille sikkerhet – erfarer vi nesten daglig i budrunder og oppgjør, sier Onsrud.

Det lave rentenivået påvirker prisklassen

64 prosent av boligkjøperne sier at det lave rentenivået ikke fører til at de ser etter boliger i en høyere prisklasse enn de ellers ville gjort. 24,5 prosent – nesten en fjerdedel – sier imidlertid at det gjør det. Dette er en økning på 4,4 prosentpoeng siden i fjor.

– Dette er en uheldig utvikling. En ting er at det lave rentenivået bidrar til at prisene stiger i boligmarkedet, en annen ting er at boligkjøperne tar seg vann over hodet og kjøper noe de ikke har råd til dersom renta skulle stige, sier Onsrud.

– Hev renta

– At over en fjerdedel av de unge oppgir at det er vanskelig å få finansiering, understreker også vårt poeng om at renteheving er et bedre tiltak for å dempe prisveksten enn en ytterligere tilstramming i boliglånsforskriften. Det er vanskelig nok for førstegangskjøperne allerede, avslutter Onsrud.