Enhver har rett til å forsvare seg mot grov løgn og urett!

Publisert 24.8.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: Licentia Forlag

Dessverre finnes det enkelte mennesker som ikke skjønner – eller som ikke vil skjønne, og uansett hvor mye man enn prøver å forklare dem saker og ting – ofte i detaljer, at enhver har rett til å påpeke grov urettferdighet og ren forskjellsbehandling som de blir utsatt for, samt ta til motmæle når de utsettes for grove falske anklager og ondskapsfull løgn. Når slike mennesker selv blir rammet, så hyler de ofte høyt, men når andre rammes, gir de som regel blanke blaffen. Det vører dem ikke. Når det ikke engang nytter å få etablerte og toneangivende medier til å forstå dette, og uansett hvor mye man prøver – ofte over ganske lang tid, så bruker man omsider andre muligheter som måtte finnes, bl.a. sosiale medier, for å få ut sitt budskap.

Flere har dessverre måtte gi opp en sak av ren utmattelse. Det måtte jeg omsider personlig gjøre etter en 15 års lang kamp i en særdeles alvorlig sak (barnehjemskandalen), og fordi at vi helt tydelig har et rettsvesen hvor særlig ofre for tidligere offentlig grov uansvarlighet og forbrytelser, ikke har noen som helst form for hverken rettssikkerhet, rettsvern eller beskyttelse. Til tross for at det i den aktuelle saken også ble ført flere øyenvitner fra den tiden, samt forelagt flere uomtvistelige og offentlige bevis for hele tre nasjonale rettsinstanser, så var det til ingen nytte. Det offentlige påpekte foreldelse og fikk derfor medhold. Det og til tross for at vår nasjonalforsamling Stortinget, i 2005, enstemmig hadde kommet overrens om at foreldelse, ”ikke skal påberopes i saker som omfatter tidligere skole- og barnehjemsofre”. Likevel ga domstolene den saksøkte kommunen rett på alle trinn.

Ikke engang menneskerettsdomstolen (ECHR) i Strasbourg, klarte å løse saken på ett upartisk, uavhengig eller selvstendig grunnlag. Årsaken var direkte påtrykk fra representanter for norske justismyndigheter og politikere med meget stor makt. Vi snakker da om perioden 2002 – 2008. Norske politikere og myndigheter bruker ofte det vi på godt norsk kjenner som ren ”uthalingsteknikk”, et velkjent og effektivt – men dog et gjennom usselt og feigt våpen. Derfor skrev jeg omsider boken ”Når makteliten trues – og ofrene knebles”. Jeg ville ha ut hele sannheten, og særlig fordi en tidligere kvinnelig journalist i Venstre-avisen Bergens Tidende, i 2002, skrev en artikkel hvor tre av oss som var på Bergens Guttehjem, ble falskt anklaget for å ha løyet om egne opplevelser, en særdeles alvorlig og grov personkrenkelse. Etter at boken kom ut, har også den ”sannhetssøkende” norske pressen ikke villet omtale den. Fordi pressen helt tydelig vil beskytte en løgner-journalist, en som faktisk brukte en beruset lystløgner som kilde. I boken er alle involverte personer og instanser oppgitt.

Interesserte kan bestille bok på www.bokkilden.no www.haugenbok.no www.akademika.no og www.licentia.no