Å øke minstepensjon er viktigere en elektrifisering av norske oljeplattformer

Publisert 5.3.2021
Foto: Colourbox

Vi øker minstepensjonen og så sier vi nei til den håpløse planen om elektrifisering av de norske oljeplattformene til en sum av minimum 50 milliarder kroner.

Det finnes i dag ca. 150 000 minstepensjonister i Norge. Om vi øker minstepensjonen med kr. 45 000 i året så vil det medfører kr 6,75 mrd. i økte pensjonsutbetalinger de neste syv årene. Etter at disse syv årene har passert har Norge helt sikkert funnet nye gode løsninger som sikrer våre minstepensjonister.

Økt minstepensjon betyr økt kjøpekraft, noe som vil medføre økt sysselsetting, spesielt for tjenestetilbydere.. Økt sysselsetting gir økte skatte- og avgiftsinntekter både fra pensjonistene, selskaper og ansatte. En økning av minstepensjonen som her skissert vil ikke svekke vår konkurranse overfor utlandet og vil gi marginal inflasjonspress med fare for økt rentepress.

Økt minstepensjon vil også gi bedre velferd for våre eldre og da et varmere samfunn. Fattigdom er roten til alt vondt og det skal vi ikke ha i «verdens beste land å bo i». Det var noen som sa at Norge er det – verdens beste land å bo i og da følger det forpliktelser med. Demokratene verdsetter Norges pensjonister og setter som alltid Norge først.

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant og nå nestleder i Demokratene