Alltid Norge først om vi ønsker det tryggere og bedre

Publisert 27.3.2021
Foto: Colourbox (Innfelt privat).

Demokratene vil prioritere utdannelse og forsking i en sterkere grad enn andre norske partier. Vi vil akseptere både private og offentlige skoler med et tilfredsstillende pedagogisk og faglig nivå. Skolen skal og må bidra til at vår oppvoksende slekt blir lojal mot frihet under ansvar og de demokratiske idealer.

Dette har alltid vært grunnleggende i Demokratenes motstand og kamp mot fremmede voldelige og totalitære ideologier som: Nazisme, marxisme, kommunisme og islamisme.

Utdannelsessystemet i Norge må derfor for fremtiden ta mer hensyn til elevenes ønsker, evner og ferdigheter. Fagskoler skal derfor ha like stor prioritet som teoretiske skoler. Mye grunnforskning over mange år danner et solid grunnlag for å lage høyteknologiske produkter som er vanskelige å lage. Høykostland må ha en industri og næringsliv som tilbyr varer og tjenester som er vanskelige å kopiere.

Olje og gass har her i landet vært produkter i særstilling som så langt har solgt seg selv, men dette varer ikke evig nå en ser hva «hodeløse» politikere på venstresiden i norsk politikk mener om «berikelsen» som Norsk olje og gass har gitt av arbeidsplasser og bidratt til velstandsøkning i Norge.

Den største faren for Norge også i disse koronatider er fremdeles : Radikale islamister, avgivelse av Norsk suverenitet, globalisme, manglende tillit og likebehandling av nordmenn og politikere, spionasje, grunnløse asylsøkere, årlig misbruk og utsendelse av flere 10-talls av milliarder til land og regimer som hater Norge og nordmenn, dette for bare å nevne noen eksempler på denne «galskapen» som ingen ende vil ta, men som etter høstens stortingsvalg må ta slutt.

Videre er det også et faktum at lavkostland som konkurrerer med lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår og som produserer falske «kopi-produkter» som er enkle å kopiere, men som ikke gir norske arbeidsplasser og holder Norsk-standard ikke setter Norge først – i noen som helst sammenhenger. Alle vet innerst inne at de bare er opptatt av seg selv, men at de også «elsker» Norske oljepenger.

Norge må derfor som en liten nasjon i Europa og verden i fremtiden bygge: En langt bedre og sikker høyteknologisk infrastruktur som kan være med på å trygge den norske velferden for fremtiden ved å gi gratis utdanning til norsk ungdom – ved alltid å sette Norge først i alt vi gjør som Norske politikere. Jeg sier derfor: Alltid Norge først!

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant og nå politisk nestleder for Demokratene