ALS-bo og kompetansesenter står tomt

Publisert 5.11.2021
Foto: Privat

ALS-bo og kompetansesenter står tomt fordi kommunene heller bruker egne sykehjem. ALS-bo- og kompetansesenteret Rosenlund ble åpnet for snart et år siden, men så langt har senteret stått tomt. Ingen kommuner har sendt pasienter til senteret. De mener sykehjem er godt nok for de ALS-syke. Hvordan kan kommunene nekte å sende ALS pasienter til dette kompetansesenteret?

Alle ALS-pasienter i Norge fortjener å få tilgang på ressursene i et tverrfaglig miljø, men dessverre så er det ikke slik. ALS er en grusom sykdom. Diagnosen er den verste du kan få, både for den som er rammet og de som er pårørende. Dette vet jeg. Den gamle Helseministeren sa selv at han bekymrer seg for om enkeltpasienter får god nok behandling.
Hva sier den nye Helseministeren fra Arbeiderpartiet?

Jeg har tidligere skrevet til alle medlemmene i Helsekomiteen på Stortinget om problemet. En ALS-pasient trenger rett og slett handling og et nasjonalt ALS-registeret og gode kompetansesenter som har økonomi til å drives. Jeg vet hva denne sykdommen fører med seg og føler med alle de som er berørt av sykdommen.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting