Alternativt drivstoff til Bensin og Diesel 

Publisert 26.2.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nå er det skrevet og snakket mye om el biler og hybrid El bensin. El bilene har en del svakheter. Rene elbiler tåler ikke den nordiske vinterkulden. Står den en natt med mellom -10 – 30 kalde grader, kan du kanskje få start på bilen, men skrur du varmeapparatet på, er det ikke sikkert det er strøm nok til også å drive dette. Da kan bilen risikere å stoppe. Så kan du risikere under kjøring å ødelegge batteripakken. Da er det bare å skrote bilen. Dessuten å lage en elbil, er ikke noe særlig for miljøet å tenke på.

Det jeg nå vil ta tak i er det jeg fikk rede på en gang jeg besøkte Bilhörnan i Sandviken. Det er en Toyota forhandler. De hadde en interessent nyhet, en ny Toyota, Toyota Mirai. Det er en hybrid, men ikke noe bensin eller diesel. Det eneste som kommer ut av eksosrøret er vann. Jeg fikk prøvekjøre denne hybriden. I tillegg, den luften som suges inn, er den forurensede luften og bak bilen er det et eksosrør og der kommer det ut kun altså kun vann og helt ren luft.

Det eneste du fylte på tanken er hydrogengass. Bilen forvandler hydrogen gassen til elektrisitet og det lagres i bilens batterier. I denne bilen eksisterer ingen forbrenningsmotor.

Da det ikke er kjente steder du kan få fylt på hydrogengass, vil ikke denne bilen være noe alternativt. Jeg vet at om det ble satt i gang påfylling stasjoner av hydrogengass, så ville disse hybridene, hydrogen el bli masse produsert. Stillegående er de. Det er ingen elbiler som produseres i dag som i det hele tatt kan konkurrere med dette nye som kom med Toyota. Det var Toyota som var den første bilen som kom med hybrid, el bensin, Toyota Preus.

Jeg tok opp dette for å prøve å få satt en stopper for denne el bil fanatismen. Vann kan også brukes til å drifte motorkjøretøy.  

Hans Bauge 
Samfunnskritiker