Alternativt i psykiatrien

Publisert 1.6.2023
Foto: Colourbox

Ved mange svenske psykiatriske sykehus tilbys det ulike former for alternativ behandling. Det gjelder blant annet lysterapi, akupunktur, berøringsterapi m.m.

Ifølge en forskningsrapport fra Høyskolen i Malmö ser både brukere og helsepersonell positivt på disse tilbudene. Pasientene ble roligere og fikk mindre angst og uro. Hva skal til for at psykiatrien i Norge tar i bruk alternativt i behandlingen?

Det virker som at man er flinkere til å prøve noe nytt i Sverige, mens man her i landet konsekvent holder seg til legeindustrien. Er det riktig?

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant i Trondheim for Pensjonistpartiet