Amish-folkets norske krigere

Publisert 22.2.2021
Foto: Colourbox

Noen mennesker lider av konstant maktsyke. De samme menneskene lar omverdenen få vite hvem som helst vil bestemme. I sykdomsbildet ligger et dårlig skjult ønske om å ville straffe andre. Et slikt ønske må baseres på en tvilsom årsak – f.eks. å redde kloden fra å dø av klima-gasser. Et tynt argument, sett utfra det faktum at dette har Jorden og Solen klart i milliarder av år – uten hjelp fra Amish-folkets norske krigere.

Det å ville straffe andre, kan gi seg utslag på flere vis. En passelig klima-straff kan være f.eks. først å få unge velgere til å tro på seg. Straffens evangelium kan være å forby all personbiltrafikk som faktisk drives av Norges levebrød nr. 1 – oljen! Når de unge velgerne – de under 25, hvor konsekvens-forståelsen enda ikke er ferdigutviklet, – er blitt mange nok, til at Amish-krigerne kan få innpass i byråd og på Storting, da starter kampen.

Amish-krigerne krever at folk skal skrote sine diesel- og bensindrevne, trofaste og driftssikre biler, og enten kjøpe seg batteribil, presse seg sammen på buss eller bane, sykle eller gå. I Norge kaller de seg Miljøpartiet De Grønne, og ble født ved en stor feiltagelse i 1988, etter forbilde av en minst like sprø gjeng i Tyskland – «Die Grünen». Videre skal det meste av Oslo og Bergen sentrum bli forbudt for «fossil-biler». Da må det anlegges store p-plasser for lastebiler og varebiler i utkanten av byene, og så får MDG-folket komme med sine muskeldrevne varesykler, og frakte varer, kjøleskap, komfyrer m.m. inn til mottakerne i den forbudte sone! Dette kan bli artig! Og god trim!

Etter hvert alle byene våre, og så er det bygdene sin tur. MDG vil at vi skal slutte å spise kjøtt, fordi kyrne fiser så mye klima-gass! Og de vil attpåtil kreve parkeringsavgift for folk som har bilen sin stående på privat eiendom! Hvordan kan normalt utrustede norske kvinner og menn gi sine stemmer til slike diktator-spirer? Bør aldersgrensen for stemmerett heves til 30 år, så vi slipper å høre mer fra de grønne? For grønne er de – derom ingen tvil!

Hjernevask er noe tidligere hærførere og diktatorer har benyttet seg flittig av. Men – MDG, – hjernevask er utgått på dato! Så gi opp det dere forsøker på! Vårt demokrati har en smertegrense for hvor mye klima-sludder vi skal tåle, og hvor mye av våre egne valg som skal forbys! Tråkker dere over den grensen, så følg corona-rådet: Hold dere mest mulig hjemme!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.