Analog fortid – Digital fremtid

Halden 1.9.2016
Av Thorbjørn Andersen
Illus.foto: Colourbox

Den teknologiske utvikling – også innenfor avisproduksjon – har vært enorm!

Redaktør Øivind Kvitnes i Halden Arbeiderblad, beskrev utviklingen på en tankevekkende måte allerede 7. mars 2015. Kanskje med et lite snev av nostalgi? Jeg kjente meg i hvert fall litt igjen.

Hvorfor ikke ”arbeidsfrihet”?

Innenfor treforedlingsindustrien har den samme utvikling også vært nærmest eksplosiv. (Min erfaring – både fra Saugbrugs i Halden, og Borregaard i Sarpsborg – er bakgrunnen for den påstanden). Styring av prosesser i industrien – fra analog- til digitalteknikk – har blitt mer og mer vanlig i senere tid. David Aleksandersen, daglig lederi Smart Simulation AS – beskrev dette særdeles godt i en artikkel tidlig på 2016-tallet. ”En ny industriell revolusjon” kunne leses i lokalavisen Halden Arbeiderblad, allerede 19. februar.

Digitalisering innebærer forandringer også på mange andre områder. Bare tenk etter. Automatisering, generelt – hva kan det bety med tanke på arbeidsplasser? Ofte blir det færre – nettopp fordi avansert teknologi kan erstatte mennesker. Og, hva så? Arbeidsløshet – er derfor mulig. Og ordet ”arbeidsløshet” skremmer sikkert mange. Ja, kanskje de fleste. Så, hvorfor ikke heller velge ordet arbeidsfrihet?

Finn på noe bedre

Diskusjon omkring hva dette i praksis vil kunne innebære og medføre, mener jeg er aktuell politikk i dagens og morgendagens situasjon – og også enda videre fremover. for vi lever ikke av arbeidsplasser – men av vareproduksjonen.  Dessuten ytelse av tjenester for hverandre. Stikkord i den sammenheng er også derfor ”mentalitetsforandring”, og ny ”tenkemåte”.

Frihet – er også et ord, som i en tid med totalitær tenkning må opp til debatt, fordi dette, og også ordet ”demokratisering” – har blitt mer eller mindre misbrukt i lang tid. (Det har nå blitt så mye ”demokrati” – at tiden blir mer og mer moden for ropet etter en ”sterk” mann eller ”sterk” kvinne til å rydde opp i alt vrøvlet). Altså, en diktator. Det er totalitært tankegods, og en særdeles dårlig løsning – etter min mening. Finn på noe bedre!

Klargjør begrepet Stat og Samfunn

Derfor vil det være fornuftig å ta utgangspunkt i Grunnloven og dens retningslinjer. (Man skal huske på at våre forfedre var kloke individer – i motsetning til for eksempel vår tids villfarne makt, og herskesyke mennesker). Mon tro hva forfedrene har tenkt, etter i årevis å ha betraktet hva som har skjedd. De har neppe ligget rolig i sine graver – men rotert. Hurtig!

Oppfordringen – om å bruke sunn fornuft – går til alle – men kanskje først og fremst til arbeidslivets egne aktører. For det er disse som i første rekke vil føle problemet på kroppen ved nevnte forandring. Nødvendig omstilling kommer vi neppe utenom, noen av oss. Dessuten mener jeg at det er på høy tid at man ikke blander – men klargjør forskjellen mellom begrepene Stat og Samfunn. For betydningen er slett ikke den samme.

Nytenkning må til

Forvirring omkring ord og uttrykk, er det mer enn nok av, og bare øker den samme forvirring ytterligere. Derfor må de nevnte punkter klargjøres i tiden som ligger foran oss. Kanskje nå foran det særdeles viktige valget til Stortinget i 2017. Nytenkning må til, under alle omstendigheter. Den påstanden mener jeg må være innlysende for oss alle – spesielt hvis man ser seg omkring og betrakter tidens faktiske situasjon. Men egentlig har vel behovet vært der lenge.  Senere tids hendelser har imidlertid bare fremskyndet nødvendig nytenkning.

Problemet rundt omkring oss, har etter hvert kommet til syne også her i Norge. Ikke vet jeg hva hun nøyaktig hadde i tankene, men Konserndirektør Kristin Skogen Lund skrev for noen år siden artikkelen ”Ta modige valg”. (Aftenposten, 12. 10. 2012). Der skrev hun blant annet følgende: ”Opp gjennom min arbeidskarriere har jeg møtt flere mennesker som nettopp har turt å stille spørsmål ved etablerte sannheter og utfordre det bestående”.

Næringslivet er etter min mening nettopp stedet hvor tidsaktuelle reformer, omstillinger og nytenkning må finne sted – og dermed utfordre det bestående. Bedriftsdemokratiet må utvikles til et samarbeidsorgan, som kan bygge bro mellom ansatte, eiere og ledelse. Problemet – det store problemet – er hvordan politikere og byråkrater kommer til å reagere. Men – trenger vi de, etter hvert, alt for mange?