Angela Merkel må virkelig skjerpe seg!

Bergen 9.8.2016
Av Terje Haugom
Illusfoto: JH Media

For oss i Norge framstår også Tyskland i dag på en måte som en noe merkelig rettsstat! Under NRKs sending fra terrorangrepet i München for en tid tilbake, fikk man opplyst at det i Tyskland befinner seg 10.000 personer som har sverget troskap til IS.

Altså vet tysk etterretning om disse individene. Men hvorfor går ikke da tysk politi i gang med massearrestasjoner av disse djevelens soldater? Er det «rettsstatens prinsipper» som forbyr dem å arrestere folk som har til hensikt å drepe uskyldige borgere, før ugjerningene er begått? Må de smelle av bombene sine, eller gå amok med automatvåpnene sine, før myndighetene griper inn?

Angela Merkel, skjerpings! Kanskje hun bør rådføre seg med Erdogan og Trump for å få et tips til hva hun skal gi ordre om? Europa vil ikke ha IS’ ambassadører innenfor sine ytterste grenser! Ingen kostbar rettssak trengs, men direkte i kasjotten på livstid! Bare da vil andre spenningssøkende lavpanner forstå at IS er ikke bra selskap, og at vann & brød for resten av livet blir belønningen for troskapseden! Rettsstat og demokrati gjelder for normale mennesker.