Alle har et ansvar for å få stoppet terror og rasisme!

Oslo. Publisert 26.3.2017. (Oppdatert 27.3.2017 15:55)

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ).
Illus.foto: Colourbox

Hvem er de egentlige rasistene og terroristene? VG skriver i disse dager nokså intenst om ”det hvite hatet” i Europa og om ekstremister på høyresiden. Men la oss se saker og ting i et litt bredere perspektiv og ikke være like ensporet som landets største avis synes å være i denne forbindelse.

Rasismen er global

Vi må ikke skyve under stolen fakta som tilsier at rasisme forekommer i alle deler av vår verden og i alle samfunnsslag – også i Norge. Men så var det definisjoner på hva som kan kalles ren rasisme og hva som ikke kan kalles rasisme. Mange millioner mennesker i Afrika opptrer svært rasistiske overfor hverandre. Dette gjelder mennesker fra samme land, samme regioner og naboland. Stadige væpnete konflikter, terror og massemord som eksempelvis ble begått i Rwanda for en del år siden, er nok et bevis på at mennesker med samme hudfarge og samme opphav opptrer rasistisk, og behandler hverandre ikke som mennesker.

Det forekommer også grove former for rasisme i det gamle Sovjetsamveldet. I Syd-Amerika blir også ulike nasjonaliteter og folkegrupper utsatt for rasisme fra egne borgere, politikere og myndigheter. Det samme skjer i Kina og Indo-Kina osv. I de aller fleste stater i Nord-Amerika skjer nøyaktig det samme, også i stater som har etterkommere av både nordboere og europeere fra øst og vest. Mange muslimer i Europa og Norden opptrer også svært så rasistisk overfor hverandre og andre ikke-muslimer. Det er helt klart snakk om rasisme når en kurdisk jente, nektes av sine foreldre å være sammen med en etnisk nordboer eller europeer. Det er og snakk om ren rasisme når eksempelvis pakistanske foreldre nekter sine barn å gifte seg med ikke-muslimer.

Når media hjelper til

Det er helt klart rasistisk å sjikanere og tråkke på andre mennesker grunnet deres utseende, hudfarge eller etniske opprinnelse. Det er også rasistisk å stemple andre mennesker som vantro, som korsfarere og mindreverdige grunnet kultur, religiøs tilhørighet eller etnisk opprinnelse. Ekstreme og farlige islamister har fått svært god reklame gjennom norske medier. Oppslag om ekstreme grupper som i stedet burde vært tiet i hjel, er med på å rekruttere nye støttespillere og skape enda mer økt segregering og rasisme. Media spiller en viktig rolle i et moderne demokrati. Media undergraver derimot demokratiet ved å la ekstreme grupper få servere drapstrusler i beste sendetid. I et moderne demokrati må man selvsagt akseptere at utrivielle saker tas opp til diskusjon og debatt.

Å kalle andre ikke-likesinnede for vantro, i tillegg til å true med død og lemlestelse, må på ingen måte tolereres av noen. Ei heller av media. Det er også renspikka rasisme det de ekstreme islamistene bedriver overfor andre moderate muslimer, og som de også truer med død og lemlestelse. Det er helt klart ekstreme islamister som har laget mest kvalme i verden den senere tiden. Media må ta sin del av ansvaret for nesten daglig å ha spredd deres hatefulle propaganda om enhver som ikke deler deres syn. Ingen har rett til å påtvinge et annet menneske en religion de selv ikke vil være tilknyttet eller assosieres med. Dette gjelder alle religioner som praktiseres i det norske samfunnet.

Norsk lov, ikke sharia

Ekstreme islamister bør være fullstendig klar over hva norsk straffelovs 14 kapittel, § 147 a, b og c og sier. I Norge gjelder norsk lov – ikke sharia. Enkelte ekstreme islamister har opptrådt med en frekkhet som savner sidestykke i vår moderne historie. En særdeles ekstrem islamistleder i England, mente det var ”riktig å ta fra de vantro” for å drive hellig krig. Fakta er at alle må innrette seg etter gjeldende lover og regler der man bor eller oppholder seg. Det er dermed ikke sagt at man ikke skal få lov til å si ifra om urett om man ikke er norsk. Det er omvendt rasisme når politikere og myndigheter behandler etniske nordmenn annerledes enn ikke-etniske.

SOS Rasisme, som bevislig ikke hadde rent mel i posen, er helt klart den organisasjonen som har skreket høyest opp om rasisme. Selv har de valgt å se bort fra reelle fakta som her er nevnt. Den eller de i Norge som åpent påpeker kriminalitet blant flyktninger, asylsøkere og innvandrere blir altfor lett stemplet som rasist. De som sokner til islam må ta innover seg fakta at nordmenn generelt sett, ikke kan eller vil legges til last for at enkelte muslimer ikke klarer å komme overrens med hverandre. Man har verken bedt om selvmordsbombere eller truende islamistisk aktivitet på norsk jord. Norge vil helt enkelt ikke ha mennesker i landet som ikke kan eller vil leve i fred og fordragelighet med andre.

Må ta felles ansvar

Så må ekstremislamistene også ta innover seg at deres avskyelige, skammelige og utakknemlige atferd, kan ramme moderate muslimer som kun har samme ønske som etniske borgere av Norge og andre nasjonaliteter, å få leve i fred og harmoni med andre mennesker – helt uavhengig av deres religionstilhørighet elelr hudfarge. Bare framtiden vil vise om våre folkevalgte i landets nasjonalforsamling vil ta et kraftig oppgjør med enhver ekstremgruppe, slike som sprer farlig frykt i det norske samfunnet. Vi har ofte hørt politikere klage over at de blir utsatt for politikerforakt. Noen annet er vel ikke å forvente grunnet deres egen mangel på ansvar i flere sammenheng.