Ansvarsløse og hensynsløse handlinger i Oslo

Publisert 12.6.2020
Illus.foto: Colourbox

I en tid hvor vi fortsatt har forholdsvis strenge restriksjoner m.h.t. nærheten til andre av smittehensyn, var det helt utrolig å se hvordan mennesker både her i landet og i verden for øvrig slo seg sammen i tusenvis for å demonstrere mot rasisme og politivold.  Disse sammenstimlingene av ulovlig store folkemengder er fortsatt ulovlige.  Det visste også dem som arrangerte og deltok i disse demonstrasjonene både i Oslo og i andre norske byer.  Likevel gir de blaffen og risikerer med fullt overlegg at nye større smittebølger oppstår med de tragiske konsekvenser det vil medføre både for enkeltpersoner og for samfunnet generelt.  Større ansvarsløshet og hensynsløshet skal man lete lenge etter.

For det første hadde det neppe noen som helst hensikt å arrangere slike demonstrasjoner utenfor USA – og i særdeleshet ikke i Norge.  Det teller nemlig ikke en eneste prosent til fordel for hensikt og mål.  For det andre gjorde politiet en stor tabbe som medvirket ved å la være å gripe inn på fullt lovlig – og av plikt slik dagens lover og regler fortsatt sier og gjelder.    For det tredje er det det rene sludder og galskap å komme med slike argumenter som en del blant demonstrantene uttalte – at det var viktigere å demonstrere mot politivold og rasisme enn å ta hensyn til smittevernsreglene.  Så gale kan man altså bli når noe går til hodet på de mest fanatiske.

En annen konklusjon som er interessant å ta med her er at en betydelig del av disse demonstrantene som roper mot rasisme, deltar selv i hylekoret mot jødene ved enhver anledning!  Her har man hykleriet! Og når det gjelder en del av demonstrasjonene ellers i verden som nytter mengdene anledningen til å bedrive hærverk og plyndring av sine egne nærbutikker og der med mot sine egne – og egentlig seg selv og sine naboer. Og slike individer demonstrerer mot vold – og er selv like voldelige!  Vi så en i Mexico som satte fyr på en politimann på motorsykkel som bare patruljerte.  Han slapp heldigvis unne med «bare» mindre skader, men slike mennesker som gjør slike grove ugjerninger som lett kan ende som drap, bør aldri uttale seg om politivold!  Vi har slike elementer også i Norge!

Wilfred Høsteland