Åpen klage på NAV-vedtak

Publisert 1.12.2020
Foto: Colourbox

Redaksjonens merknad: Denne saken er anonymisert etter ønske fra innsender. Sfm.no kjenner identiteten til vedkommende. Vi har valgt å publisere saken, som et bevis på hvilken behandling en god del mennesker i Norge får av NAV. Red.

Dette er innsenders klage til NAV

«Jeg vil med dette klage på avgjørelsen til NAV i *** på min søknad om sosialhjelp og ekstra til jul. Begrunnelsen deres var at jeg hadde for mye i inntekt og at dere ikke fikk komme på hjemmebesøk. For og ta det siste først: HJEMMEBESØK: Jeg hadde vedlagt flere attester om at jeg HAR psykiske lidelser bl.a. INVALIDISERENSE SOSIALANGST. Vet noen av dere hva det er? Fikk dere med legeutdannelse i sosionomutdannelsen deres? TVILSOMT!!! Sosioangst som dere er medvirkende til å skape ifølge deres egen psykolog Sjekk arkivene deres.

Jeg blir liggende dårlig i flere dager om ukjente eller kjente for den del dukker opp hjemme hos meg. Og ikke minst nå i CORONA tiden er dette en ufin forespørsel. Jeg har holdt meg isolert fra andre enn min hjelper i flere måneder allerede og nekter at dere som kan møte på hvem som helst med hva som helst av smitte skal ødelegge det. JEG vil holde Covid-19 langt unna meg. Og hjelperen min kan smittevern siden han har jobbet i smittesoner i div land med bla. Ebola. Dere er slett ikke trygge for meg! Forresten kontaktet jeg Fylkesmannskontoret, og vedkommende der sa også at man ikke skal kjøpe brukt seng til en ødelagt rygg. Og at ryggen min er ødelagt har dere tidligere fått skriv om fra Dr. XXX i byen her. Bare let gjennom arkivene deres. En skal heller ikke kjøpe brukte sko, for det vil ødelegge ryggen enda mer.

Punkt 2 PENGER. Dere påstår jeg har for mye i inntekt men glemmer at folk har oftest langt mer regninger en dere tillater å ta med på søknaden deres. For det første jeg MÅ betale telefon som er livsnødvendig for meg siden den er min livslinje når jeg har angst, Internett er nødvendig på grunn av en viss sosial kontakt med andre og tv er nødvendig på grunn av oppdateringer av bla. covid-19. Angående pengene fra Husbanken er den på ca. kr. 1100. Grunnen til at jeg skrev kr. 2.400, – var en «Covid økning» som sluttet i OKTOBER. Uansett ville ikke økonomien min dekt en benkoppvaskmaskin eller vask og tørkemaskin siden de blir for dyre.

Nå får hverken mine barn eller barnebarn gaver fra sin mor og mormor i år fordi jeg ikke har RÅD. Ett tips til dere har jeg da: IKKE tro at pengene kommer fra deres egen lomme, og NAV har hatt alt for mange svin på skogen den siste tiden, så dere bør nok bli mer ydmyke. Det er rimelig mange mennesker som er veldig arge som det er. Og tusen takk for at ingen av mine klær blir vasket. Jeg har hverken maskin eller mulighet til å bære kliss våte klær opp på loftet for å tørke dem, hvilket fører til ekstrautgifter for meg til nye klær. Og tusen takk for at jeg ikke får vasket kopper, etter to tallerkener er korsryggen kaputt takket være en behandlingstid på 2 år til ny seng Der fjørene sto på gjennom madrassen.

En siste ting. TAKK FOR DEN FALSKE OPPLYSNINGEN OM AT JEG MÅTTE KONTAKTE FYLKETSMANNEN. Denne viste langt mer medmenneskelighet, enn det det såkalte service-kontoret deres gjorde. Hersketaktikken på kontoret deres er under enhver kritikk.

Forresten kan en ikke se en vandrende jordfeil på hjemmebesøk. Men dere kan få gå inn i boden min som ble oversvømt av kloakk, og fordi ingen lærte våre nye landsmenn at man kaster ikke bind i toalettet. DET LIGGER PÅ DERE. Men får jeg erstatning for de møblene som ble oversvømt med kloakk? NEI. NAV er under enhver kritikk».

Hilsen fortvilet mor og bestemor.