Åpent brev til alle representanter på Stortinget

Publisert 14.11.2021
Foto: Sfm.no

Leder!

I september måned 2021 var det valg til Stortinget. Da ble flere av dere gjenvalgt, og noen nye har tilkommet. La det aller først være helt klart at er man en representant for Stortinget, så er man en folkets tjener. De som valgte dere inn, er altså ikke deres slaver.

Kongeriket Norge har en grunnlov som står over Norges Lover. Er dere alle klar over det? Er dere alle også klar over at den norske Grunnloven står over enhver lov og et hvert direktiv som måtte være vedtatt av EU-parlamentet i Brüssel? Altså! I Norge gjelder norsk lov, ikke lover fra fremmede makter. Det var derimot tilfelle da den lille mannen med mustasjen herjet og regjerte over deler av verden.

Som folkets tjenere, så har dere alle en ubetinget plikt til å opptre med ærlighet og redelighet. Det vil også si at dere ikke har rett til å forlange at folk flest, bare skal godta at dere til tider både lyver, bløffer og bryter løfter. Spillet mellom dere, enhver myndighet, enhver autoritet og folket i den norske nasjonen, må bygge på gjensidig tillit. Slik er ikke tilfelle i dag – dessverre.

Som folkets tjenere, så har dere også en ubetinget plikt til å sørge for at ingen i det norske samfunnet blir utsatt for urettferdig behandling, men blir behandlet likeverdig som enhver annen ikke-norsk borger som måtte få, eller som allerede har opphold i Kongeriket Norge. Det begås i dag forskjellsbehandling over en lav sko. I denne forbindelse er det derfor viktig at dere alle setter dere godt inn i betydningen av Grunnlovens § 98, en paragraf som dere selv vedtok ved landets 200 års jubileum i 2014.

Noen av dere klarte å få fjernet paragrafen som sa at dere kunne bli straffet dersom dere løy for folket. Hva synes dere om at folk blir straffet om de lyver for offentlige myndigheter? Er det riktig at dere skal være mer beskyttet enn andre mennesker i det norske samfunnet? Er ikke alle mennesker like mye verd, og uansett deres sivile status og/eller etniske opprinnelse?

Dette var bare noen velmente ord til alle dere 169 representanter, dere som nå danner landets nasjonalforsamling de neste 4 årene. Dere vil bli fulgt med argus-øyne fra folk flest, og da basert på tidligere erfaringer knyttet til både løgn, bløff, svik og ren uredelighet. Noe sånt skal ikke forekomme i landets nasjonalforsamling. De som ikke er enig med oss, synes vi ærlig talt burde finne seg noe helt annet å gjøre.

Med beste hilsen
Samfunnsmagasinet
Redaksjonen.