Åpent brev til Beslutningsforum v/Dr. Slørdahl

Publisert 18.1.2022
Foto: Colourbox

Hva er det som skjer når man i media får høre at man skal redusere bruken av blå resept? Har det rablet fullstendig for systemet når leger, fastleger og sykehusleger, nå blir beordret til å begrense bruken av blåresepter til medisiner som folk skal ha/må ha? Man har de siste årene sett at dette har blitt em hemsko for rike Norge at medisiner skal folk nesten ikke få? Skal man betale fullt ut selv, og hvordan slår dette ut for en minstepensjonist?

Stadig vekk så øker staten egenandelstaket, og snart så sitter folk igjen der man gjorde det for over tohundre år siden da man måtte betale alt sykehusopphold og medisiner selv. De som ikke hadde nok midler til dette måtte det bare gå galt med? Er vi tilbake til den tilstanden? Dette er kun høyrepopulistisk tankegods, og er vel nesten slik at man ser konturene av nazisme i dette. Hva bor i en lege som sitter i en posisjon, der han kan bortimot bestemme hvem som skal få livsviktig medisin eller ikke, altså bestemme over liv eller død? Hvor lang tid vil det gå før denne Slørdahl selv møter sin skaper eller ser en demon i sitt eget speil??

Ellinor Nerbø

Redaktørens merknad. Dersom syke og eldre trengende mennesker ikke lenger skal få nødvendig medisin på blå resept, så får Finansdsepartementet sørge for at innkreving av «trygdeavgifter» fra slike, opphører fra samme dato. Mange er fortsatt ikke klar over at selv pensjonister betaler «trygdeavgifter» av sin pensjonsinntekt. Jeg er mildest talt rystet over den kynismen som har fått lov til å vokse fram i «verdens beste land å bo i», en påstand som rett ut sagt er så løgnaktig som den kan få blitt. Red.