Åpent brev til de skamløse på Løvebakken

Publisert 24.2.2020
Foto: Sfm.no

Samfunnsmagasinet skriver dette åpne brevet til dere skamløse på Løvebakken, og slettens ikke uten grunn. Dere er nå meget godt kjent med pensjons-ranet som dere er med på. Dere er nå godt kjent med at følgende lover; Trygdeloven, Lov om samordning og Grunnloven, er i konflikt med hverandre. Dere har alle fått opplysninger om dette flere ganger, og som fra vår side har vært svært så godt forklart og veldokumentert. Dere er klar over at det dere skamløse kaller for «underregulering» av pensjoner, på godt folkelig norsk betyr «tyveri».

Helt siden 1980 tallet har også skamløse forgjengere deltatt i ranet av pensjonister og trygdemottakere. Dere skamløse har også påpekt at urett ikke skal, eller må forekomme i «rettsstaten»(?) Norge. Likevel er det ingen av dere skamløse som gidder eller har vilje til å rette opp skadene som både dere og forgjengere har påført mange mennesker over flere tiår. Selv sørger dere skamløse for å få fete lønninger og stadig bedre frynsegoder. Hva sier dere til denne formen for etikk og moral: Kr. 1,25 pr. dag fikk landets pensjonister i økning av sin pensjon og trygd i 2019. Statsministeren fikk derimot kr. 150,- pr. dag i økning. Har dere lest § 98 i den norske grunnloven?

Er det ingen av dere skamløse som fortsatt fatter og begriper hvor grovt urettferdig dette er, og hvilken forrakt dere her er med på å vise landets pensjonister og trygdemottakere? Hva med dem som stemte dere inn ved forrige valg, og helt uavhengig av partiet dere tilhører? Har dere fortsatt ikke forstått at dere er folkets tjenere og ikke herskere? Dere er lønnet av folket for å gjøre en god og rettferdig jobb for alle som bor i Kongeriket Norge. Når dere gang på gang viser visse grupper av mennesker fingeren, etter selv å ha fått en taburettplass, er det da så merkelig at folk flest tar til kraftig motmæle?

Høsten 2021 er det igjen valg til Stortinget. Vi i sfm.no er overbevist om at dere skamløse også er godt i gang med å skrive ned flotte løfter i fleng, løfter som folk flest likevel er klar over vil brytes så snart dere har sikret dere ny makt? Skal vi igjen få oppleve å få sannferdige og redelige politikere på Løvebakken? Slike hadde vi på 1950, 1960 og 1970 tallet, politikere som ikke løy og bløffet for sine velgere, men snakket sant – og ikke minst holdt sine løfter. I et land som bygger på «kristne grunnverdier», skal hverken maktapparatet eller politikere lyve. Gjør man det tross bedre vitende, bør man frivillig forlate sin stilling og sitt embete.

Skulle noen av dere skamløse mene at det vi her skriver ikke stemmer med de faktiske forhold, så er dere mer enn velkommen til å komme med kommentarer. Skulle dere skamløse derimot velge å ikke kommentere noe som helst, så har vi god grunn til å bruke de gode gamle norske ordtakene som sier at ”den som tier den samtykker”, og «den som passer hatten tar den på seg».

God valgkamp, og på sikkert gjensyn!

Med hilsen
Samfunnsmagasinet
Redaksjonen