Åpent brev til Kontrollkomiteen 

Publisert 12.2.2021
Foto: Colourbox

Det har blitt skrevet mye om de ran som politikerne har bedrevet mot pensjonistene og der jeg har utvidet til også å gjelde andre ting. Jeg har begjært politikere stilt for riksrett for Høyforræderi. Det er Høyforræderi å melde Norge inn i noen union. Det er et brudd på Grunnlovens § 1. Om så Stortinget avviser en slik sak, er Stortinget medskyldig til forbrytelsen. Jeg vil for ordens skyld minne Stortinget at en operativ Grunnlov er forskjellen på rettsstaten og den totalitære stat, der skal alle de 121 paragrafene brukes.

Grunnloven er overordnet også folkeavstemninger og samtlige Stortingsvedtak. Vider når en paragraf i Grunnloven kommer i konflikt med en annen lov, har alltid og uten unntak Grunnloven rang over den andre loven. Da skal og uten unntak den andre loven vike. Dette er noe politikere og også dommere i alle rettsinstanser plikter å vite.

Det er jo greit å late som det jeg skriver ikke stemmer, fordi normalt skal ingen fra folket kjenne til dette. Der er jo bare en gjeng med tomskaller blant folket, Det er slik folket blir behandlet av politikerne og forvaltningen. Ja også blant mange advokater og dommere ser ut til og totalt ignorere det også ved landets Høyeste domstol, ser det ut til at om det gjelder en sak blant folk flest, virker det som at Høyesterett ikke bryr seg.

Jeg ringte Høyesterett i forbindelse med riksrettssaken jeg har anlagt mot både Brundtland og Solberg og begynte å diskutere, men da jeg poengterte Grunnlovsbruddet disse to og flere har gjort, brukte vedkommende jeg pratet kjeft og sa at jeg ikke fikk plage Høyesterett med slike saker, selv om med riksrett er Høyesterett tungt inne.

Etter Grunnlovens § 49, skal De gi meg ett meningsfylt svar på dette brev. Det er noe Kontrollkomiteen plikter. Kontrollkomiteen plikter å sørge for at de gifte pensjonistene av begge kjønn får 100%, altså full pensjon. Følger de ikke med her, kan de jo bare lese om dette i Samfunnsmagasinet. De som har fått for lite utbetalt, skal ha utbetalt på det de har fått for lite med tillegg av renter.

Denne Nav skandalen må dere også sette i gang å utbetale full erstatning på. Hadde ikke Norge vært innlemmet i EØS hadde dette ikke vært noe problem. Etter Grunnlovens § 49 plikter De å gi folket løpende informasjon om også dette.

Jeg vil for ordens skyld bemerke at regjeringen har hemmeligholdt for Stortinget vedrørende NAV skandalen. Hemmeligholder regjeringen noe for Stortinget, skal Statsministeren stilles for riksrett også ved en slik sak. Det er bare i diktaturer det ikke skjer. Jeg selv har blitt utsatt for brudd på Grunnlovens § 97.

Hans Bauge