Åpent brev til Stortings-presidenten

Publisert 21.8.2020
Foto: Sfm.no

Ærede President.

Jeg har skrevet svært mye om Grunnloven og allikevel brytes Grunnloven i regjeringen hver dag. Jeg vil minne Presidenten om at den Norske Grunnlov er overordnet også Stortingets forretningsorden. I Stortinget har ikke Stortinget lov engang til å vedta lover og forordninger som strider mot noen paragraf i Grunnloven. Jeg har skrevet flere brav som ikke er besvart til tros for at svar skal alltid sendes.

Grunnlovens § 1, er Grunnlovens viktigste paragraf. Å bryte mot den er det samme som Høy forræderi, den høyeste. For den eller de som bryter mot den, skal ha lovens strengeste straff. Jeg sendte en begjæring om riksrett på Brundtland og Solberg for å bryte mot den tidligere nevnte § 1. Når flertallet i Stortinget avviser denne, er de som stemte nei medskyldig i forræderiet. Enhver borger av Kongerike Norge har rett til å gjøre dette etter Grunnlovens § 49.

Uten en aktiv Grunnlov, eksisterer ikke rettsstaten. Norge blir med det redusert til en totalitær stat og det vil ikke det norske folk godta. Videre vil jeg sterkt poengtere at Statsministeren bruker å sende milliarder av kroner ut av landet. Jeg vil minne om at oljefondet er eiet av den Norske stat, men hvem er staten? Svaret på det er enkelt. Det er det Norske folk. Altså det er folket som eier oljefondet. Det skulle da bety at når penger skal sendes ut av landet, skal det være folkeavstemning på dette. Når en Statsminister sender penger uten at dette er gjort, har statsministeren begått underslag.

Hans Bauge