Arvesølv tilbys lavest bydende!

Publisert 7.8.2020
Illustrasjonsfoto: Sfm.no

Vi har dessverre en regjering som uten velgernes fullmakt tillater seg å dels gi bort – dels selge billig – en rekke av VÅRE eiendeler. VÅRE betyr at det er statseid – altså tilhører det oss – norske borgere – du og meg.

Riktignok er det ikke dagens regjering som startet ødeleggelsen av Postverket, men de har fyrt godt opp under det. Privatisering for enhver pris er Høyre-politikk. Våre kraft-resurser står for tur, og NSB er allerede delt opp i et uoversiktlig konglomerat som selv de ansatte i dag kan ha problemer med å finne ut av m.h.t. ansvarsholdene. Publikum har i hvert fall ingen oversikt.

I et normalt samfunn er det en rekke instanser og funksjoner som det alltid vil være mest naturlig og riktig at Staten (og kommunene) driver. Kraft-resursene, NSB og Posten er tre slike eksempler. Dette er det norske folks eiendom, og ingen regjering har fått mandat fra folket til å legge disse instanser ut på tilbud/anbud.

Høyre’s salg av aksjene i SAS var også et gigantisk feilgrep. Her var det igjen snakk om en øyeblikks-gevinst og fraskrivning av statlig ansvar. Nå er SAS ikke lenger skandinavisk i ordets rette forstand – men et svensk-dansk selskap.

Innen kommunene, og i særdeleshet i de store byene, er det heller ikke riktig politikk å sette buss-selskapene ut på anbud. I Bergen har dette skjedd en rekke ganger de siste 25 årene siden Høyre i Bergen torpederte Bergens Sporvei – først med en rekke fusjoner som etter hvert bare har spredt seg til et uoversiktlig system. Eierne driver ikke dagens busselskap i Bergen selv – det er det andre som gjør. Bybanen drives av atter et annet selskap – men under samme logo som bussene!   Men fortsatt er der bebudet anbud igjen etter et visst antall år.

Dette er både forvirrende og skaper utrygghet både for de mange ansatte og blant publikum.   Bergens Sporvei var et veldrevet kommunalt selskap med stor trivsel for de ansatte. Slikt liker ikke Høyre! Og EU liker det heller ikke, og da må jo Høyre bøye seg for over-regjeringen i Brussel!

Jeg vil gjerne spørre her og nå – på vegne av svært mange – om en regjering med bl.a. Senterpartiet vil og tør programfeste en reversering av Solberg-regjeringens mange feiltrinn – også tvungne kommune- og fylkes-sammenslutninger?   Svar utbedes! På forhånd takk!

Wilfred Høsteland