Asylsvindelen må stoppes

Publisert 23.2.2022
Foto: Sfm.no

Norge er i verden et lite land, med relativ liten og homogen befolkning. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan ta imot, integrere og skaffe arbeid og bolig til. Skal Norge kunne hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi føre en politikk på dette området som er bærekraftig, både kulturelt og økonomisk, noe Støre sin regjering og dagens stortingspolitikere dessverre ikke bryr seg om.

Det er en kjent sak at eksempelvis personer fra Somalia og fra Eritrea som har fått asyl i Norge, for at de angivelig var forfulgt, reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl. Dette må derfor etter min mening medføre at disse personene må fratas og miste sitt feilaktige asylbeskyttelse behov i Norge.

Vidar Kleppe
Demokratene