Australiere og dansker er mer redd for cyberangrep enn Covid-19

Publisert 21.9.2020
Kilde: Atlas VPN
Foto: Colourbox

Året 2020 presenterte oss for en ny utfordring – Covid-19, som har påvirket flertallet i verden. Likevel, ifølge data presentert av Atlas VPN-teamet, kalte 70% av australierne og 66% av danskene cyberangrep som den primære trusselen mot landene sine når de ble spurt om de største globale risikoene.

I Australia følges frykten for cyberangrep tett av frykten for pandemien, med 68% av innbyggerne som oppgir det som en betydelig trussel. Danskene ser derimot klimaendringene som den nest største risikoen, med 60% av danskene som mener at de utgjør en stor fare for landet.

Mens både sørkoreanske og amerikanske innbyggere nevnte spredningen av smittsomme sykdommer som den største trusselen, kom cyberangrep inn som den nest hyppigst nevnte store risikoen på henholdsvis 83% og 74%.

Hvis vi vurderer data fra alle de 14 undersøkte landene, oppfattes nettangrep som den fjerde alvorligste risikoen globalt på 65%, bare bak globale klimaendringer (70%), spredning av smittsomme sykdommer (69%) og terrorisme (66%) ).

Eldre mennesker er mer bekymret for sikkerhet

Ulike generasjoner oppfatter globale trusler forskjellig. Generelt er det mer sannsynlig at befolkningen på over 50-åringer nevner globale trusler, inkludert cyberangrep, som store bekymringer.

I Danmark mener 79% av de i alderen 50 år og mer at nettangrep utgjør en betydelig trussel mot landet deres, sammenlignet med bare 43% av de i alderen 18 til 29. I Australia anses cyberangrep som en alvorlig trussel av 80% av de 50 år og eldre og 52% av de i alderen 18 til 29.

I USA mener 83% av mennesker over 50 år at nettangrep utgjør en betydelig trussel sammenlignet med 61% av 18 til 29-åringene. I Sør-Korea uttrykte imidlertid 30 til 49-åringer mer bekymring for cyberangrepstrusselen (88%) sammenlignet med 87% av koreanerne i alderen over 50 og 65% av koreanerne i alderen 18 til 29.

For å se hele rapporten, gå til:

https://atlasvpn.com/blog/australians-and-danes-afraid-of-cyber-attacks-more-than-covid-19