Avviste nullvekst på politikerlønninger!

Publisert 8.1.2022
Foto: Privat

Fylkestinget i Trøndelag avviste nullvekst på politikerlønningene. Fylkestinget i Trøndelag  voterte 15. desember over et forslag fra MDG om å vedta en nullvekst for politikerlønninger i fylkeskommunen. Nullveksten skulle vedvare i hele økonomiplanperioden 2022 – 2025.

Forslaget fikk dessverre kun 13 stemmer og falt. Det var partiene Miljøpartiet De Grønne (4), SV (4), Pensjonistpartiet (2) og Rødt (3) sine stemmer. Politikerlønningene i fylkestinget er meget gode og mindretallet mente at en nullvekst i lønningene var det riktige vedtaket å gjøre.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting