Barnevern-hetsen en selvforskyldt konsekvens!

Halden. Publisert 25.4.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illus.foto: Colourbox

Politiet trenger tips om hets av barnevernansatte. Slik lød overskriften i et oppslag i avisen Glåmdalens nettutgave den 22. april 2017. Politiet mangler resurser til å følge opp slike saker, men vil likevel følge med. Det er slik vi forstår kommentarene til nevnte avis fra lensmannen i Solør. I samme artikkel står bl.a. følgende å lese:

Sitat: ”Den grove hetsingen kjenner enhetslederen i Kongsvinger seg igjen i. Hun mener at de som mener det er behov for å endre systemet og lovverket, må det gå fram på riktig og lovlig måte. Men hun understreker at med dagens lovverk, gjør de ansatte hos barnevernstjenesten det de er pålagt å gjøre.”

Ikke Blenda hvitt

Enhetslederen for barnevernet i Kongsvinger, er helt sikkert kjent med de indirekte årsakene til at hets av barnevernansatte forekommer i dag – og i stor stil, men slettens ikke uten grunn. Barnevern-hetsen er en selvforskyldt konsekvens av det som etaten selv holder på med. Mange voksne og barn i Norge som har hatt med barnevernet å gjøre i en eller annen forbindelse, har også fått oppleve hets, nedverdigelser og sjikaner fra ansatte i barnevernet. Ikke minst har de fått oppleve å få lese rapporter som er skrevet om både dem og barna deres som barnevernet har tatt hånd om, og hvor verken barna eller foreldrene kjenner seg igjen i det som etatens ansatte har nedtegnet.

Det aller verste er at rapporter fra barnevernet, som ikke engang er kvalitetssikret i forkant, blir benyttet som bevismateriale i både fylkesnemnder og domstoler. Noen stikkord om hva som kan forekomme i en barnevernrapport: Udokumenterte påstander om vanskjøtsel, manglende omsorgsevne uten forutgående kunnskap, helt vanvittige synsinger, antakelser og direkte påstander om psykiske lidelser m.m., uten forutgående adekvat dokumentasjon fra autorisert helsepersonell osv. Listen er lang og ikke minst meget alvorlig. Etter å ha assistert flere barnefamilier i barnevernssaker, bl.a. i Kongsvinger distriktet, så kan jeg bekrefte at heller ikke barnevernet i den nevnte kommune har et Blenda hvitt rykte på seg.

Må gå i seg selv

Når ikke engang politikerne, det ansvarlige departementet eller politiet reagerer overfor barnevernets mange lovstridige handlinger, hvor flere av handlingene helt klart rammes av straffeloven, og til tross for at dem som er blitt rammet har gått fram på lovlig vis ad rette kanaler, så er det vel ikke annet å forvente at slike da bruker sosiale medier for å få ut sin frustrasjon og ofte dype fortvilelse. I stedet for å be politiet om hjelp, burde barnevernets ansatte gå i seg selv, og ikke minst lære seg at en sak har som oftest flere enn bare en side. Ingen skal måtte godta og bli løyet om eller falskt anklaget uten at det skal koste for forrøverne som måtte stå bak. Loven er lik for alle.

Hele saken kan leses her: https://www.glomdalen.no/barnevernet/solor-barneverntjeneste/asnes/politiet-trenger-tips-om-hets-av-barnevernsansatte/s/5-19-305538