Barnevernets maktmisbruk får aldri konsekvenser!

Publisert 31.8.2020
Foto: Sfm.no (Inngangen til BLD i Oslo)

De sitter på sin høye hest og leker at de er noe bare for at de jobber i barnevernet og mener fult ut at de vet hva som er best for barna/ungdommene. Og at 95 % av alle foreldrene er udugelige og inkompetente. Mens de mener selv at de er så perfekte, dyktige og kompetente foreldre.

Barnevernet manipulerer barna/ungdommene til å tro at foreldrene er udugelige, og manipulerer dem til å tro at foreldrene er ikke bra for dem. Tvinger dem til å si at foreldrene har mishandlet, misbrukt dem osv… For barnevernet vet at barna/ungdommene er veldig godtroende på det de blir fortalt, og setter barna/ungdommen opp mot foreldrene, slik at de tror at det er riktig det barnevernet sier.

True foreldrene med at hvis vi ikke gjør som dem sier eller gjør så tar de barna/ungdommen fra deg i stedet for å prøve å hjelpe familien.

Forfølgelse
Barnevernet gjør absolutt alt for å forfølge familiene, de bruker alle midler for å knekke og knuse familien for de vet at de ikke får konsekvenser for det. Som f.eks setter de inn en person til å «besøke» naboen din for å følge med på hva du driver med og hvem som kommer på besøk. De tror ikke at vi oppdager det, men det gjør vi. Men så fort saken din blir henlagt så kommer ikke personen på «besøk» mer, men får du en ny bekymringsmelding så er personen der igjen og slik holder på.

Når saken din er over i den kommune du bor i og du flytter til en annen kommune for å få fred og vil leve ett normalt liv. Så går det bra noen måneder og kanskje ett par år, så får du en bekymringsmelding fra barnevernet fra forrige kommune for de er bekymret og da er det i gang igjen med undersøkelser og gransking igjen. Så samarbeider de kommunene med hverandre, nye kommunen hører ikke på foreldrene, men kun fra den forrige kommune. Og slik holder de på, med ren forfølgelse av familier, de klarer ikke å se det fra dagens situasjon, men kun fra fortid.

Barnevernet dolker ikke familiene i ryggen, men rett i hjertet når de går bak ryggen på familiene. RETT OG SLETT EN STOR SKAM AV BARNEVERNET.

Diagnostisering og stempling

Barnevernet sitter der og måler deg opp og ned for å finne noe på deg som de kan bruke mot deg. De setter diagnoser og stempler deg som både det ene og det andre. De sitter der og sier » Vi skjønner at du er redd og engstelig for at vi er innblandet her, men vi er her kun for å hjelpe dere.» Er det sant at de er der kun for hjelpe oss, NEI! De er kun ut etter en ting og det er å sette diagnose og stempel på oss som udugelig, inkompetent, paranoide, psykiske lidelser og psykopater osv.

Finner de ut at du er redd for en eller flere personer grunnet traume du har opplevd i fortiden, så da er du ikke skikket som forelder.

De burde tenke seg VELDIG GODT om før de stempler foreldrene…. For INGEN i verden er totalt feilfri eller perfekte eller hva…

Maktmisbruk uten konsekvenser

Finner de en LITEN feil hos deg, så gjør de det til en STOR feil. Da gjør de alt for å knekke deg fullstendig sammen og bruker det som argument på at du er en elendig forelder og mener at du har for store psykiske lidelser osv..

De sier » Gjør du ikke som vi sier, så mister du barna/ungdommen» Når du får den beskjeden så tørr du ikke noe annet enn å høre på dem. Da har de faktisk makten over deg og det er faktisk maktmisbruk de utfører… Det er ikke slik barnevern skal være, de skal være der for å hjelpe deg og ikke true deg.

MÅ BARE FÅ DETTE FRAM. Barnevernet innhenter alt om deg uansett om det er taushetsbelagte opplysninger som IKKE MÅ MEDDELES VIDERE fra psykiater psykolog, lege og sosionomer osv helt fra du ble født og fram til dags dato og bruker det mot deg. Ja, jeg vet at de kan innhente opplysninger, men det skal kun brukes til internt bruk og ikke bare dele det videre uten samtykke fra den det gjelder. Barnevernet innhenter både pasientjournal og rullebladet, samtidig ringer rundt for å få ut opplysninger som de bruker mot oss forelder. Deretter deler de det ut til både barnefar/mor og til barna/ungdom uten å informere den det gjelder og sier at de gjorde det hensynsfullt og skånsomt. Uten samtykke fra den det gjelder.

Da spør jeg: Er det hensynsfullt og skånsomt å dele ut pasientjournal og rullebladet med konfidensielle og taushetsbelagte opplysninger til barnet og barnefar/mor uten samtykke.

Hilsen ei fortvilet mor!