Barnevernsaker er meget helsebelastende for hele familien

Publisert 31.8.2020
Illus.foto: Colourbox

De fleste kjenner til den gamle FBI – serien som hadde slagordet, ”du tror det ikke før du får se det”. I Norge har vi også et barnevern, og som skal være regulert av norsk lov, et lovverk som selvsagt er til for å overholdes – særlig fra barnevernets side. Men så har vi også en uskrevet regel som sier, ”ingen regel uten unntak”. I dag kan vi hevde at norsk lov gjelder ikke for barnevernet, for der i gården gjør man akkurat som det passer seg.

De som havner i konflikt med barnevernet, blir både psykisk, fysisk og mentalt belastet. I løpet av våre mer enn 22 år på Internett, har sfm.no fått bred kunnskap om ting som vi ikke trodde var mulig kunne skje i velferdslandet og «rettsstaten» Norge. Vi kan konkludere med at ingen annen norsk offentlig myndighet, har kunnet tillate seg å begå så mange lovbrudd i en og samme sak, som barnevernet faktisk har gjort i flere enkeltsaker av dem sfm.no har fått se nærmere på.

Personlig prestisje, tilfredsstillelse av personlig ego, utøvelse av urimelig og lovstridig maktbruk, er forhold vi har registrert. Det er ikke så merkelig at stadig flere mister all tillit til nettopp barnevernet. Vi har også registrert en skremmende mangel på ansvar, kompetanse, konduite, klokskap og bruk av sunn fornuft. La oss kort liste opp hva som i hovedsak har kommet fram i de saker sfm.no har tatt nærmere i øyesyn.

* Familier er blitt utsatt for alvorlig trakassering, trusler og psykisk mobbing.
* Familier er blitt utsatt for alvorlige anklager basert på helt udokumenterte påstander.
* Familier er blitt forfulgt i sin hverdag og i sitt privatliv, også over landgrenser i Europa.
* Barn og unge er blitt trakasserte og mishandlet i fosterhjem og i barnevernsinstitusjoner.
* Barn og unge er blitt straffet av barnevernet for å fortelle om overgrep under barnevernets omsorg.
* Barn og unge er blitt fullstendig avskåret fra all kontakt med egne søsken og egen familie.
* Foreldre er blitt falskt anklaget for kidnapping av egne barn.
* Når barnevernet har tapt en sak, har etaten igangsatt nye rettsprosesser kun for å vinne.
* Utenforstående har blitt falskt anklaget for omsorgssvikt av egne barn, og gjort av etaten for å forsterke en sak mot et familiemedlem, til tross for at etaten ikke hadde noen som helst faktamateriale å forholde seg til.

Hva føler så mennesker som blir utsatt for slike horrible handlinger som vi viser til ovenfor? Så langt vet vi at mange føler seg;

* fortvilet
* maktesløs
* oppgitt
* tråkket på
* rettsløs
* sviktet av samfunnet
* sviktet av rettssystemet

Når barnevernet beviselig skader både barn, foreldre og andre familiemedlemmer, så må det være tillatt å igjen stille spørsmål om hva som er galt med etaten. Barnevernets skader på liv og legeme er også med på å belaste vårt helsevesen. Våre folkevalgte er fortsatt fullstendig klar over hva som foregår, men nekter i utgangspunktet å gripe inn, særlig de ansvarlige statsrådene for BLD. Vil den sittende BLD ministeren fra KrF fortsatt ignorere barnevernets utallige lovbrudd og utbredte maktmisbruk, eller vil han nå bøye seg i støvet og innrømme at så er tilfelle? Eller: Er han fortsatt av den oppfatning at «alle lyver om barnevernet»? Kom igjen Ropstad og motbevis det vi skriver.

Redaksjonen i sfm.no