Båtfortøyninger som «bare forsvinner»

Publisert 6.9.2023
Foto: Colourbox

Hva er det som får folk til bare å fjerne flere ganger en båtfortøyning man er avhengig av å ha på ellers rolige steder? Den første som forsvant ble borte bare sånn «over natten», man fant den ikke når man kom til stedet og skulle legge ut båren sin. Den var «borte på uforklarlig vis» men så var det «noen» som mente at denne ikke lå på «rett plass» etter å ha ligget der i noen år, lenge før andre kom til med sin. Påstand ble at den lå i veien.

Den bestod av en eldre klo-dregg som jeg hadde fått av min far i tillegg til en større flat  stein med hakk på begge sider, for tau på for å feste fortøyningen i nede på havbunnen og landtauet for å trekke båten inn til land med gjennom en garnring for å spre landtauet slik at disse ikke «vaset seg sammen» av havstrømmer i området. Altså man skulle nok ikke få tilgangen til å benytte det man lenge allerede hadde gjort, legge fra seg sin lille Silver Viking 13,5 fot!! Etterpå ble det kjøpt inn en ny dregg av samme sort, og lagt ut på samme måten men litt bortenfor den første, for da å prøve med litt mer avstand mellom andre som også lå/ligger i samme område slik at avstand ble som man forventet.

To båtsesonger senere forsvant også denne med både landtau, dregg etc. Jeg ble naturlig nok ganske skuffet. Alt av båtutstyr var og fremdeles er søkk vekk, sannsynligvis stjålet. Etter begge disse hendelsene måtte vi låne en annens fortøyning da disse også hadde en på et annet sted. Det ble da stillere for en stund. Alle disse hendelsene – eller skal man kalle dette også for «Emil-hyss» skal være usagt- men man tenker jo sitt? Til sist i 2023 fant man ut at på en litt mer grunn plass måtte man vel kunne få ligge i fred, og man la ut enda en ny for tredje gang, men denne blir i alle fall ingen permanent fortøyning.

Jeg føler at jeg ikke er tilgodesett med en fast fortøyning lengre, hvor en båt ikke får ligge i ro der den er tiltenkt, som andre får. Man ser at på dette stedet er man utestengt på et vis for å få tilgang til sin eiendom man har, og hvor man er avhengig av en sånn for å få tilgangen og frakt dit på korteste vei skulle være mulig? Andre har tilrettelagte fortøyninger, men jeg som har over førti år med frakt lenge før en viss person kommer til, så skal man bli et jaget vilt!! Det kan faktisk se sånn ut atman kanskje bør søke denne Emil-hyss-makeren om tillatelse på et sted han ikke eier heller for å be om tillatelse før man legger ut sin egen båt i en fortøyning man har krav på å få legge ut?

Kan virkelig en enkeltperson påta seg en større rettighet enn andre med like behov? Eller er det slik å forstå at man på denne måten nekter folk med eiendom på en øy ikke skal få tilgang til sin egen eiendom man selv ønsker å få kloa i? I så fall bør man grunngi hvorfor en fortøyning er uønsket der det er mest hensiktsmessig at den skal ligge som jeg er avhengig av, og har sogar rett til å legge ut på samme måten som andre? Eller er det meningen at man skal bli nødt til å ta helikopter-sertifikat, kjøpe et eget helikopter med egen landingsplass, for i det hele tatt å få bruke sin egen eiendom, satt på spisen men tanken bak streifer. Da hadde det nok blitt litt av et oppstyr, som ville brutt stillheten og roen om man hadde hatt en slik mulighet. Årets fortøyning ble naturlig nok tatt opp og tatt vare på, for å kunne beholde utstyret uten at dette også kunne forsvinne som dugg for solen.

Ellinor Nerbø

Redaktørens merknad: Ondskapen og grådigheten til enkelte av vårt eget folk, har ikke lenger noen grenser, ikke før slike elementer selv ligger der med nesen i været. Karma kan ofte ramme slike mennesker meget hardt, og før de selv vet ordet av det. Red.