Behov for pensjonert helsepersonell

Publisert 5.12.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Har politikerne glemt behovet for pensjonert helsepersonell? Lønnsavtalen for covid-19 arbeid for pensjonerte helsepersonell som ikke medfører avkortning av pensjon ble ikke forlenget etter 1.september 2022.

Frem til 1. september 2022 var det anledning for pensjonert helsepersonell til å ta arbeid på ordinære vilkår uten pensjonsavkortning. Dette gjelder for helsepersonell som har direkte arbeid med smittede pasienter, men også i forebyggende arbeid med vaksinering.

FHI har nå vedtatt tilbud om fjerde dose med Coronavaksine for alle i aldersgruppen 18-64 år og dette krever igjen bruk av mye pensjonert helsepersonell.
Helsevesenet på alle nivå er i mangel av og har behov for sykepleiere, og det er en realitet at pandemien ikke er over og nye mutasjoner av viruset kommer.

Pensjonistpartiet er bekymret over dette og ønsker at man forlenger Covid-19 lønn for pensjonerte sykepleiere til pandemien er under kontroll og den generelle mangelen på sykepleiere er dekket. Pensjonistlønn er ifølge opplysninger kr.224,- pr. time i dag og det har vi absolutt råd til.

Det er å håpe at pensjonistenes arbeid fortsatt blir verdsatt med lønn som tilsvarer den kompetansen og det ansvaret sykepleiere og spesialsykepleiere har. KS vurderte at det fremdeles kunne oppstå en presset bemanningssituasjon i kommunene som følge av koronapandemien etter 1. september, og henvendte seg derfor til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) 24. august og ba dem vurdere muligheten for en ny ordning for pensjonert personell.

AID gjorde 2. september nødvendig forskriftsendring for at partene i kommunesektoren kunne avtale en særskilt pensjonistlønnssats, og det har partene inngått avtale om med virkning fra 10. september. Pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300 kroner pr faktisk arbeidet time. Pensjonistlønnssatsen gjelder alt nødvendig personell, og er ikke avgrenset til helsepersonell. Ordningen gjelder til 31.12.2022.

Nå trappes pandemien opp igjen og mange kommuner ønsker å fortsette ordningen også i 2023. I Trondheim har pensjonister som arbeider med vaksinering fått ny arbeidsavtale fra Trondheim kommune med avlønning med kr.224 pr arbeidet time fra 1. januar til april 2023.

Pensjonistpartiet reagerer på at ikke regjeringen setter ned foten og beslutter at ordningen skal gjelde over hele landet og mye lengre arbeidsavtale. Det er intet som tyder på at pandemien er over på lang tid og uansett så har landet bruk for pensjonert helsepersonell på en rekke områder. Det er en selvfølge at disse kan ta arbeid på ordinære vilkår uten pensjonsavkortning.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre