Beintøft å kjempe mot urett i Norge

Publisert 8.3.2021 (Oppdatert 11.3.2021)
Foto: Sfm.no

Aller først, og på selveste kvinnedagen den 8. mars 2021, vil jeg på vegne av oss i sfm.no sende en stor takk til alle kvinner rundt om i landet som står opp og kjemper mot urett og brudd på menneskerettigheter i «rettsstaten» (??) Norge.

Vi overdriver slettens ikke når vi hevder at urett begås over en lav sko på flere offentlige områder i landet vårt. Urett begås fra både myndigheter og politikeres side, av mennesker som skal være til tjeneste for både folk og land i ulike sammenheng. Det bør jo ikke være ukjent for de fleste at vårt barnevern er en av etatene som står bak særdeles mye urett og rene lovbrudd av svært så alvorlig karakter. De som åpent kritiserer barnevernet, og som eventuelt har en sak gående mot dem, utsettes for både hevn og represalier av ulik art. Mange har ikke tålt slik motgang og har i stedet valgt å ta sitt liv. En rekke barn og unge under barnevernet har således blitt morløs/foreldreløs.

Det er beintøft å kjempe mot urett i Norge. De mennesker som fortsatt gjør det blir ofte uglesett, i flere tilfeller forfulgt, baktalt og direkte motarbeidet, i sin ytterste konsekvens erklært «utilregnelig» eller straffet med enten bøter og/eller fengsel. Systemtro medier går heller ikke av veien for å bruke ord som «oppviglere», «konspiratører», «bråkmakere», «asosiale» om slike mennesker. Dette gjøres bevisst for å få slike til å gi opp sin kamp. Noen gir seg – dessverre, men mange fortsetter sin kamp til de selv går ut av tiden. Samtidig hjelper systemets medier andre å kjempe for rettferd, men bare dersom den er «politisk korrekt» å kjempe for. Da snakker vi om en stinkende dobbeltmoral fra pressens side.

Til tross for at Norge har en av verdens beste grunnlover, så bryr norske myndigheter og politikere seg ikke alltid om det som står nedfelt i klartekst. De bryr seg dersom saken tjener systemet og dem selv, ellers ikke. Grunnlovens § 98 ble endret i jubileumsåret 2014. Så langt har ikke verken våre politikere eller myndigheter brydd seg om teksten de selv vedtok den gangen: Den lyder fortsatt slik: «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Sfm.no vil også rette en meget stor pekefinger mot dem som stadig kommer med sine pekefingre mot andre og frasene «du må ikke sette folk og grupper opp mot hverandre», samtidig som de selv står fram og ber alle om å «ta vare på hverandre». Man tar ikke vare på hverandre når man utsetter noen for ren urett som kan bevises i de aller fleste tilfeller. Disse som kommer med slike fraser, bør se seg selv i speilet før de angriper dem som bekjemper ren urett. En dag kan de kanskje selv eller noen av deres aller nærmeste bli utsatt for det samme. Da får pipen straks en annen låt. Noe å tenke på for de aller fleste av oss.

Jan Hansen
Ansvarlig redaktør