Bekymrete politikere, for seg selv eller for folk og land?

Bergen. Publisert 26.8.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Både Stortingspolitikere og lokalpolitikere står stadig frem og uttrykker sin bekymring for ditt og datt i samfunnet. Og de har også «stadig fokus» på diverse problemer.

Bekymrete politikere arbeider like ofte «hardt» med en del saker. Sant og si – er det virkelig noen som tror dem i disse forsikringene de kommer med? Jeg tror neppe det. For hvor mye de angivelig bekymrer seg, fokuserer og jobber hardt – så er det ikke noe som endrer seg til det bedre – snarere tvert imot! De står frem med de nevnte påstander med store ivrige øyne, og nikker intenst mens de nevnte forsikringer fremsettes. Men viljen og ofte evnen mangler helt klart.

Jeg tror nok heller at de bekymrer seg mest for sine egne posisjoner etter neste valg, – og at de fokuserer på hva de da skal gjøre hvis de «sparkes» fra sine taburetter, – og i mellomtiden arbeider de nok hardest for å prøve å sikre sine nåværende posisjoner og taburetter! Når de har fått en god taburett og et solid innkomme pluss en sikker og solid pensjon – da gir de nok helst blaffen i sine velgere og deres situasjoner.

Disse såkalte folkevalgte bløffer i stor stil – og det er vi andre blant «allmuen» som avslører hykleriet! Husk: De fleste av politikerne har ikke noen bakgrunn i arbeidslivet, og står vel oftest på bar bakke når velgerne ikke lenger ønsker dem. På tide de får seg en ærlig jobb og får føle den virkelige verden omkring seg og på kroppen. Men de mangler jo kompetanse og erfaring for å kunne jobbe. Det er vel litt for lett å bli politiker på heltid når man ikke kan noe annet – og ikke alltid kan noe som politikere heller. Da har man selvsagt et stort problem!