Bekymringsfulle funn om ruslidelser blant norske studenter

Publisert 22.8.2023
Foto: Svein Finneide
Kilde: Mynewsdesk

Ferske tall fra SHoT tilleggsundersøkelse 2023 viser et bekymringsfullt omfang av ruslidelser blant norske studenter, særlig blant de mannlige studentene. Hver tiende mannlige student har eller har hatt alkohollidelser i løpet av det siste året. Funnene – som nå er klare – viser at 10,7 prosent av de mannlige og 8 prosent av de kvinnelige studentene har eller har hatt en alkoholbrukslidelse det siste året.

– I år er første gang vi har gjort en omfattende kartlegging av stoff- og alkoholbrukslidelser blant studenter. Det handler ikke bare om selve rusbruken, men også andre utfordringer som rusrelaterte helseproblemer, misbruk, avhengighet og skadelige rusmønstre, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.

12,3 prosent av studentene har hatt en rusbrukslidelse det siste året. Alkohollidelser er mest utbredt blant studentene (8,8 prosent), samtidig som 4,4 prosent oppfyller kriteriene for stofflidelser.

– Omfanget av rusbrukslidelser og rusbruk berører studentlivet og blir viktig å drøfte med studentene, samskipnadene, studiestedene og myndighetene. Selv om stoffbrukslidelser er langt mindre utbredt blant studenter, skal vi likevel følge utviklingen tett også her, fastslår Lønning. Lønning presenterer funnene om rusbruk, rusbrukslidelser og holdninger til rus under et arrangement i Arendalsuka 17. august kl 14.

Etterlyser grep

Samtidig viser SHOT-hovedrapporten fra i fjor at en økende andel av studentene etterlyser flere alkoholfrie tilbud. I fjor svarte seks av ti studenter at de ønsker flere alkoholfrie tilbud og arrangementer.

– Semesterstart og fadderuker er fremdeles nært knyttet til festing og alkoholbruk for mange. Men vi ser i økende grad at studentene ønsker et annet fokus, sier Lønning.

SHoT-lederen mener at studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene gjør mye, men bør vurdere enda flere forebyggende tiltak.

– Det gjøres mye bra arbeid i dag. Vi ser likevel at det er behov for mer samarbeid og erfaringsutveksling. Min klare oppfordring til studiestedene, studentsamskipnadene og myndighetene, er å ta enda flere grep i denne situasjonen, sier Lønning.