Benevnelsen «folkevalgt» – et misbrukt og feilplasserte ord?

Bergen. Publisert 11.11.2016

Av Wilfred Høsteland
Foto: JH Media ©

Er politikerne egenerklærte overmennesker? Hvis våre politikere virkelig var folkevalgte, så gjorde de den jobben de var ment å skulle gjøre og som velgernes forutsetning for å stemme på dem var: Folkets tjenere – våre tjenere!  Slik er det dessverre ikke.

Der kan skrives mange tykke bøker om slike eksempler bare i løpet av de siste årenes både når det gjelder «våre» representanter på Stortinget, i regjeringen eller i de lokale bystyreforsamlinger. Jeg kan ikke huske at vi i årene etter krigen har hatt en så egenrådig regjering som regjeringen Solberg.  Med sine nærmest utallige «reformer» (noe de selv kaller tabbene) – har de i hvert eneste tilfelle møtt klar motstand fra ekspertisen – fra fagfolkene – fra dem som steller med de tingene som regjeringen ville «reformere» (les ramponere).

Gikk mot det aller meste

Legene gikk mot sykehusreformen, politiet gikk stort sett mot politireformen, både de fleste ordførere og enkeltmennesker gikk mot de grunnløse ideene om færre og større fylker og kommuner, – både butikkeiere og ansatte gikk sterkt i mot svekkingen av arbeidsmiljøloven og søndagsåpne butikker, – militære ledere går i mot den klare og betydelige svekkingen av forsvaret – noe regjeringen kaller en styrking av forsvaret – med forflyttinger av baser fra nord til sør (mens det motsatte er det virkelig nødvendige), – og trusler om nedlegging av tradisjonelle og gode institusjoner som Heimevernet og diverse sjømilitære avdelinger.

Lærere og elever går i mot den såkalte skolereformen hvor virkelig syke elever risikerer og ikke få sine karakterer grunnet hyppig fravær. Betydelig frigivning av bruken av både snøscootere og sjøscootere, – noe man forlengst har sett mange vanvittige eksempler på resultatene av – noe politikerne ble advart mot på forhånd.  Men heller ikke det ville de etterkomme.  Listen kunne dobles – minst. Spørsmålet man sitter tilbake med er hvorfor politikerne ikke vender sine ører til hva den virkelige ekspertisen mener og ønsker?  Det er nemlig dem som vet hvor skoen trykker og hva som er best tjenlig og mest forsvarlig.  Men det ser faktisk ut til at majoriteten av våre politikere – nasjonalt eller lokalt – går sine egne veier basert på egne fikse ideer.

Bruk hodet folkens

Vi har sett rikelig med eksempler bare de senere årene hvor elendig politikernes vurderingsevne egentlig er. Hvor lite de vet og forstår. De ser tydeligvis på seg selv som overmennesker og eksperter innen alle områder i samfunnet, og er jo i virkeligheten ikke eksperter på noen av områdene. Men makt avler makt, og høye lønninger og kjendisstatus går tydeligvis til hodet på de fleste politikerne, som har fått en posisjon som gir dem makt og beslutningsrett. Folkevalgte? Hvem valgte dem til å handle slik de gjør? Vi har også sett eksempler på gjennomføring av egeninteresser blant politikerne ved å sørge for gjennomføring av visse fordeler noen få i sine egne distrikter – mot den egentlige folkeviljen også der.

Korrupsjon? Selvsagt er det også inne i bildet en del ganger. Man kan også kalle det kameraderi; – jeg fikser det for deg, og du gjør meg en tjeneste tilbake. Vi kjenner lusa på gangen! Blant de mer etablerte partiene – dem vi har sett i praksis gjennom mange år, er det vel nå bare Senterpartiet som synes å ha en ledelse som tenker fornuftig. Det er bare å håpe at de ikke allierer seg med feile partier igjen. Men det er på høy tid at partiene med de klart beste programmene etter hvert får komme mye mer frem i lyset, – nemlig Moderatene og Kystpartiet. Vi må nå slutte med den tullete tankegangen og meningsløse argumentasjonen at de er for små til å støttes. Med en slik innstilling forblir de små! Det er valg neste år – BRUK HODET, folkens!