La dette være starten!

Bergen 13.9.2016
Av Terje Haugom
Politisk kommentator for Moderatene
Arkivfoto: JH Media

La én ting være klinkende klart: Det er statens oppgave å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde Norges veinett, inklusive broer, tunneler, og ferger i riksveisamband.

Onsdag 31. august 2016 skjedde det fantastiske, at Oslofjordtunnelen ble kvitt bompengestasjonen. TV2 stilte samferdselsministeren det ultimate spørsmålet om dette var starten på nedbygging av flere bomstasjoner. Ministeren ga ikke noe klart svar på det, men utfra sitt mandat svarte han så rundt og ullent som han kunne. Bilistene bidrar til å få bruke det totale veinettet gjennom årsavgiften og bensinavgiften – slik de er i dag.

Hele bompengeinnkrevingen er stablet på beina av utspekulerte økonomer, som er lønnet for å finne nye måter å grafse til seg folkets egne penger – inn i statskassen. Og smitteeffekten i bompengeinnkrevingen er verre enn ebola, tyfus og Svartedauen! En kjøretur mellom Trondheim og Kristiansand koster 3.750.- i bompenger. Det er sykt, uakseptabelt, og bidrar til at nordmenn kvir seg til bilferie i vårt eget, vakre land. Og DET er både synd og skammelig! Ikke alle har råd til det – nemlig!

Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) anmoder regjeringen på det sterkeste å følge opp det gode vedtaket for Oslofjordtunnelen, ved at de – før 2016 er omme – sørger for å fjerne absolutt hver eneste bomstasjon i Norge, – uansett hva kommunepolitikere måtte mene om det. Milliardene til videre bygging, drift og vedlikehold må kunne hentes fra Oljefondet. Vi som lever nå, må også kunne nyte godt av det. Om 50 år har Norge nye, spennende bein å stå på – garantert!

Mht. Stortingsvalget høsten 2017, vil nok den sittende regjering høste frukter av omgående å gjennomføre det FrP lovet velgerne i 2013! Fjern bompengene – totalt!