Våre folkevalgtes brudd på grunnloven!

Oslo 20.9.2016
Av Hans Bauge
Foto: Colourbox

Wilfred Høsteland kom med en fin artikkel på sfm.no om Grunnlovens §1. Jeg valgte å gå videre med dette. Jeg har skrevet ett åpent brev om alle de Grunnlovsbrudd som ikke bare denne regjeringen driver med, men omtrent samtlige regjeringer bakover, det være seg AP, rød grønt, blå eller blå blå. Her spiller det ingen rolle.

Jeg har også skrevet et åpent brev med spørsmål om dette fenomen, Grunnlovsbrudd blant de folkevalgte. De har kunnet gjøre det uten problemer. Dette fordi ingen kan få stilt disse for noen riksrett, for på Stortinget er det bukken som passer havresekken. Det er ingen som våger å engang å foreslå riksrett. Det vil jo gi spillerom til hele denne lekestuen som har fraskrevet seg alt ansvar over feil disse gjør.

Ikke bare det, men også dette at de later som om de får folk i arbeid, ved bl.a. å øke antallet byråkrater. Ett stort antall byråkrater betyr enda mindre ansvar. For å beskytte seg selv, bruker de ett advokatkontor som heter Regjeringsadvokaten om det skjer ett eller annet som skurrer. Er det en som stevner staten for ett eller annet Grunnlovsbrudd, krever de at tingretten avviser saken, med begrunnelse at det ikke er staten som skal stevnes, men en eller annen fylkeskommune. Slik kan fylkeskommunen og staten kaste ballen frem og tilbake, men ett hvert Grunnlovsbrudd er dette statens ansvar, så fylkeskommunen har helt rett.

Brevet til Høyesterett følger her.

Norges Høyestrett

Oslo 16.9.2016

Med dette har jeg ett generelt spørsmål å stille Høyesterett.

Det gjelder den norske Grunnlov. Jeg har fått med meg at Grunnloven er overordnet all annen lovgivning. Om en lov kommer i konflikt med Grunnloven, skal den andre loven ubetinget vike.

I min veg har jeg kommet over mange Grunnlovsbrudd i Norge, da fra diverse regjeringer og byråkrater, som ser ut til totalt å ha ignorert bestemmelsene i Grunnloven.

Det virker som det yndes å gi nye lover tilbakevirkende kraft. Grunnlovens § 97.

Videre er det EØS avtalen. Slik jeg har oppfattet har Norge med den avgitt suvereniteten til EU, som ble stiftet av Tyskland, Frankrike og Luxemburg, med hovedstad i Brussel. Jeg mener og flere med meg at det klart kommer på kant med Grunnlovens § 1.

Dette er spesielt 2 av de ting jeg brenner for og da jeg er svært nysgjerrig, bør man da spørre de som har kompetanse til å svare på dette. Jeg ser frem til å høre fra Dem.

Hans Bauge