Bergen: Feige politikere – og velgere?

Publisert 9.6.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: JH Media 

Dagens aviser er spekket med leserinnlegg mot mer bompenger og ofte også mot eiendomsskatten. Mange av innleggene er svært veldokumentert – meget godt skrevet, – ja så godt skrevet at det er forståelig at politikerne ikke ønsker å svare fordi de føler seg svært truffet. Hvis våre politikere – kanskje spesielt dem som styrer Bergen og Oslo – må jo være klar over at den innkrevings-mentaliteten de bedriver overfor bilistene og huseierne er både høyst umoralsk og urettferdig.

En tarvelig skatt

Da eiendomsskatten ble avskaffet i Bergen for en del år siden – for så å bli innført igjen få år etter – var helt klart et resultat av et totalt økonomisk vanstyre i Bergen. Skoler og andre kommunale bygg o.a. forfalt i årevis, mens kommunen tydeligvis hadde god råd når det gjaldt mye annet dill og dall som da selvsagt burde vært droppet. Politikerne brukte altså svære millionbeløp på prosjekter som normalt skulle settes på vent siden der egentlig ikke var penger til dem. I mellomtiden forfalt en rekke skolebygg så mye at noen av dem måtte rives mens andre ble nesten like dyre å restaurere som å bygge nye.

Politikerne hadde fått meldinger i årevis om forfallet, men lukket både øyne og ører.  Grunntabben var nok at vaktmester-ordningen var opphørt, og det var lærere og elever som til slutt mistet tålmodigheten og meldte fra. En vaktmester ved hver skole (som før) ville tatt affære så tidlig at mangfoldige millioner kroner ville blitt spart! Så var det til slutt bare å stikke sugerøret i lommen på huseierne igjen, og gjeninnføre boligskatten – en uanstendig og tarvelig skatt som burde forbys ved lov! Å skulle betale skatt av ens eget hjem som de fleste har arbeidet for å oppnå gjennom livet, er pill råttent. Og ikke minst for å dekke politikernes – våre såkalte folkevalgtes manglende evne til å føre en forsvarlig økonomisk politikk.

Penger til fantasiprosjekter

Nå er det bompengene som går helt amok – d.v.s. – det er jo politikerne med byrådet for byutvikling i spissen som går amok. Nå skal der – i tillegg med kraftig økning av bompengene – også settes opp mange flere bomstasjoner – endatil i Bergen sentrum. Da har jo galskapen nådd de største høyder! Det er utbyggingen av den uønskete bybanen som skal finansieres på denne måten – ikke utbedring og bygging av veier. Bevaringsverdige boligområder er nå truet av nye bybane-traseer, og politikerne vet utmerket godt at et klart flertall av byens befolkning ikke ønsker mer bybane. Og ingen av politikerne bor i rivnings-truete områder – selvsagt!! Det passer de seg nok for.

Samtidig lanserte byrådet for byutvikling ville planer om stort strandområde i sentrum ved Store Lungegårdsvann og en kostbar sykkeltunell til Fyllingsdalen – som syklistene allerede har sagt at de ikke ville verken tørre eller like å bruke av forskjellige grunner.  Til disse fantasi-prosjektene er det snakk om mangfoldige hundre millioner kroner – som selvsagt ved gjennomføring alltid ville bli minst dobbelt så dyre som estimert! Men de har ikke pengene.  Ikke noe problem for dem i Rådhuset – det er bare å øke boligskatten og bompengene så vips – har man pengene! Vi blir ikke spurt – bare ranet brutalt!

Trenger et tredje alternativ 

Når skal byens befolkning – dem som skal tvangs-ranes av sine «folkevalgte» si klart fra om at nå vil vi ikke mer? Man har sannelig en følelse av at velgerne er like feige som dem de velger inn! I Bergen har det de siste 10-15 årene vært like ille både med blå-blått styre som rødgrønt styre. Vi trenger altså – i likhet med Oslo – et tredje alternativ som finnes hvis velgerne bare er våkne nok og ikke stemmer av gammel (u)vane. Kystpartiet og Senterpartiet er de beste alternativene for tiden – om de bare får oppslutning nok til å få makt!