Har Erna Solberg lest Grunnlovens § 1?

Bergen 13.9.2016
Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Den er Norges viktigste og klareste paragraf som landet er bygget på!

Så vidt jeg vet gjelder Norges Grunnlov fremdeles, selv om visse rikspolitikere gjør sitt beste for å uthule den slik at den passer bedre til deres egne grunnlovsstridige ideer. Paragraf § 1 sier at «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike.» !   Den paragrafen skulle være klinkende klar og tydelig, og kan ikke bortforklares eller tolkes på andre måter.

Jeg sikter til Norges medlemskap i  EØS og Schengen, og til Regjeringens ettergivenhet overfor de svært ofte meningsløse kravene vi blir pålagt som EØS-medlem.  Og nå har Regjeringen også begynt å arbeide for at en del sider innen Norges økonomi også skal kunne styres fra Brussel.   Vi har allerede sett hva ettergivenheten fra OECD har ført til – et stort svik mot våre pensjonister!   Hvis Norge hadde vært medlem av EU (noe det faktisk på flere måter virker som om vi er) – hadde Grunnloven automatisk vært kassert.  Men Regjeringen Solberg prøver etter beste evne å lirke Norge gradvis inn i flere overstyringer fra Brussel på ganske finurlige måter – mens Regjeringen samtidig benekter at så skjer.  De tror tydeligvis at folk flest er så dumme og politisk svaksynte at vi ikke oppdager det.

Men tilbake til paragraf nr. 1: Ved å godta en mengde pålegg fra EØS brytes allerede da nevnte paragraf! Da er ikke Norge lenger verken fritt eller selvstendig, og heller ikke uavhengig! Og når Regjeringen Solberg også arbeider for at Statskraft skal utvannes med private eiere, – og på sikt også NSB, da gir Solberg & Co gradvis vårt arvesølv – også med stor risiko for at eier-majoriteten havner på utenlandske hender.  Kort sagt har ikke Regjeringen Solberg respekt for Grunnloven og Norges frihet og selvstendighet!

Nå skal det i rettferdighetens navn ikke glemmes at regjeringen Gro Harlem Brundtland i sin tid uten folkets tillatelse åpnet landets grenser for fri flyt av hvem som helst – herav store mengder velferdssøkende og kriminelle fra resten av Europa – og som i dag har spredt seg til å bli masseinnvandring fra nær sagt hele verden.  Schengen-medlemskapet var en forbrytelse mot vårt land og folk!  Hva dette har kostet landet (oss!) gjennom årene hittil, tør ikke politikerne legge frem noen tall om!  Altså også en knebling av vårt demokrati.

Jeg vil igjen på det sterkeste anmode Erna Solberg og hennes statsråder å ta for seg Grunnlovens første paragrafer.  Det kan nemlig ikke bortforklares at Regjeringen bit for bit setter Grunnloven ut av funksjon, og det må de vite kan kalles et landssvik – en handling som det store flertallet i Norge selvsagt er helt i mot! Det er Stortingsvalg neste år. Vær våken – glem ikke – og ta ansvar for at vi da får en regjering som respekterer Grunnloven og det norske folk!