Bergen Sentrum på dødsleiet?

Publisert 18.12.2020
Foto: Sfm.no

Torsdag 17. des. skriver Frode Bjerkestrand om at Bergen Sentrum må reddes, før det er for sent. Ja, dette er noe som oppegående bergensere har fått med seg i lengre tid. Den ene ærverdige forretningen etter den andre stenger dørene for godt, og de tomme lokalene overtas av spisesteder og kaffebarer av varierende kvalitet. Og nettopp spisesteder langs bergenske gater og torg har tatt helt av. En ting er, at det er så mange som skal dele det sultne publikum, at det neppe er liv laga for alle. Men det yrende handelsliv vi hadde før, med gater som var åpne i alle retninger, var livsgrunnlaget for den stolte handelsstand Bergen den gang hadde.

De politikere som sitter i byråd og bystyre i dag har gjort det til en æres- og prinsippsak å gjøre det vanskeligere og vanskeligere for folk med bil å handle i byen. Håpløse og høyst begrensede parkeringsforhold, avgiftsparkering, stengte gater, enveis-regulering, soner, forbud – alt gjennomsyret av en totalt feilslått miljø-politikk, for å gjøre Bergen «grønnere», og «triveligere» – for gående og syklende. Byrådene har lukket øynene for at nordmenn – også bergensere – i over 60 år – fremdeles er, – og alltid kommer til å være – et folk som bruker BILEN! Også til handleturer! Med mulighet til å stanse ved butikkdøren!

For å redde Bergen Sentrum fra en smertefull død, må vi velgere få dem på Rådhuset til å innse, at gater må åpnes, parkerings-forbud fjernes, og soner og forbud må oppheves. Slik handelslivet, trafikken, og folkelivet var i Bergen Sentrum på 1960-tallet, var en god tid for Bergen! Men når byrådet lar seg påvirke av håpløse meninger og visjoner fra f.eks. MDG, må det ende med avvikling av Bergen som levende handelsby! Det er altså om å gjøre – ved neste kommunevalg – å stemme på partier og personer som har vilje og evner til å gjenopplive Bergen Sentrum – slik det var før! Da vil byen blomstre – igjen!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.