Bilbranner i Oslo

Bergen. Publisert 21.6.2017

Av Terje Haugom
Illustrasjonsfoto: Wkipedia

At gjerningspersoner blir erklært «syk» i gjerningsøyeblikket – noe psykologer og psykiatere bruker som argument for å frifinne synderen – er noe stort sludder! Er ikke mennesker tilregnelig, når drap, voldtekt, mordbrann, ildspåsettelse o.l. finner sted, er det ALL grunn til å sette slike individer i forvaring eller lukket avdeling for lang tid! Ingen kan garantere at slike personer ikke gjør reprise på udåden, når og hvor som helst! Samfunnet har faktisk krav på beskyttelse!

Bilbrannene i Oslo er nok satt i scene av spenningssøkende, rotløs ungdom, evt. i ruset tilstand. Ingen må beskylde MDG for å utføre slike syke stunts, for selv der i gården går det en grense for hva som bør gjøres for å bli kvitt våre kjære privatbiler! Men når noen – syk eller ikke – gjør slikt mot våre elskede biler, bør 26 års skjerming være til pass! Skjerpings, dere folkevalgte! Sperr krapylet inne!