Bilistene krever folkeavstemming!

Bergen. Publisert 28.4.2017

Av Terje Haugom
Foto. (Illus): JH Media

Og så var det Bybanen igjen. Kaller man det til beste for byens borgere, når man i stedet for tunnel, velger en trasé til Haukeland Sykehus som raserer parsell-hager og 12 boenheter? Og som om ikke det overgrepet var nok, så skal bilistene finansiere det hærverket også!

Nå er det på tide å spørre Bergens befolkning over 18 år – og bare de som er registrerte innehavere av bensin- eller dieselbil – om de vil ha videre utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane, eller ikke! Dette kan utmerket godt gjøres i samme lokaler som ved kommune-/fylkes- og stortingsvalg, med hemmelig avstemming! Alle går til sitt valglokale, og velger mellom 2 lapper: JA eller NEI. Den valgte lapp puttes i en konvolutt, som så stikkes i urnen. Funksjonærer krysser en av på listene i valgkretsens lokaler ved ankomst!

Opptellingen skal foregå under overvåking av politibetjenter, og resultatet blir avgjørende for hva Byrådet kan gjøre – og evt. ikke gjøre – i den saken! Det er vi som betaler bompenger og full årsavgift som kan stemme! Selvsagt! Elbilfolket har ikke stemmerett, – av opplagte årsaker! Lister over stemme-berettigede fås hos Biltilsynet / Statens Vegvesen! Byrådet: Sett en dato for avstemmingen!