Billister straffes for å tenke sikkerhet!

Bergen 7.10.2016
Av Terje Haugom
Illus.foto: Colourbox

Har det ikke gått opp for «Bymiljøetaten» i Bergen, og andre villfarne bystyrer, at ekspertene nå – for lenge siden – har slått fast, at over 80 % av svevestøvet i by-luften kommer fra vedfyring i gamle ovner?

SINTEF i Trondheim testet piggdekk kontra piggfritt. Resultatet ble, at piggfrie dekk hvirvler opp 3 ganger så mye veistøv som piggdekk! Fordi disse lamellene har full kontakt med asfalten, i motsetning til piggene! Dette resultatet ble lagt lokk på av daværende statsminister Jens Stoltenberg, fordi det ville slå bunnen ut av statens største miljøbløff gjennom tidene!

Blir rundstjålet

Bergensere – og andre uheldige by-borgere i avgifts-tyranniet Norge -: Vi blir rundstjålet av «Bymiljøetaten» og Samferdselsdepartementet, bare fordi vi velger sikkerhet framfor «så seiler vi på Mjøsa» på is, våt snø og holke! At politikere har så lite fornuft, og så mye griskhet i sin gjerning! Hvorfor må vi finne oss i å bli belastet med 1400 kroner, fordi vi bruker hodet?

Det blir ikke bedre luft i byene på kalde vinterdager, før det går opp for disse mindre begavede, at de må tvinge huseiere til å installere varmepumper og moderne vedovner! I mellomtiden må vi fornuftige bilister – på totalt feil grunnlag – fylle opp kommunekassen med tvangsstjålne penger, – i tillegg til verdens sykeste bompengesatser! At det går an! Hvorfor sitter vi på ræven og finner oss i slikt? Terje Haugom, velger trygge dekk!