Blir ikke rikere av gjennomsnittet

Publisert 5.12.2022
Foto: Colourbox/Illustrasjon: Sfm.no

For bare noen få måneder siden kunne flere norske medier fortelle sine lesere om at gjennomsnittlig inntekt i Norge var på kr. 500 000,-. Disse tallene hadde de hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Tidligere kunne også flere medier melde at gjennomsnittlig inntekt var kr. 600 000,-. Men få eller ingen fortalte noe om hvordan det sto til med dem som tjente mye mindre enn gjennomsnittet.

Bildet over er et konstruert eksempel som viser hvor misvisende det blir å bare snakke om gjennomsnittlig inntekt. Navn og inntekt er fingerte i dette eksemplet. Vi ser at tre av 10 personer ligger på topp, mens 7 personer faktisk ligger godt under gjennomsnittlig inntekt.

Man skjønner hvorfor mange sliter når bevilgende politikere kun går etter gjennomsnittlige inntekter. Da må det bli feil i regnestykke. I eksemplet over, ser vi hvordan prosentsatsen ville sett ut dersom man brukte et rent kronetillegg, dvs. om alle fikk samme tillegg.

Redaksjonen i sfm.no