Bort med pelsdyrnæringen!

Bergen. Publisert 11.11.2016

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: JH Media

Den sittende regjeringen er ekspert når det gjelder bortforklaringer og dårlig argumentasjon.  Landbruksministeren sto frem i Dagsrevyen 4. november og meddelte at der fortsatt var etterspørsel etter ekte pels!! Tenk det!

Alt som forsvinner av markedet vil der alltid fortsatt være etterspørsel etter. Men her er det snakk om dyrevelferd, og den blir neppe bedre ved å «bare» ha to dyr i hvert bur. Slikt er verken mer eller mindre enn tullprat! Og det vet nok landbruksministeren og hans meningsfeller også.

Nå må alle gode krefter stå sammen om å få slutt på dette barbariet mot ville dyr. Det synes klart at folkeflertallet vil ha bort denne næringen, men den sittende regjering har jo allerede tradisjon for å gå mot folkeviljen. Minst 20 saker kunne ramses opp i den sammenhengen.

Dem som driver med pelsdyrnæring kan spare seg sine krokodilletårer, slik vi så i nevnte Dagsrevy, og pense over til annen anstendig virksomhet!  Mulighetene skulle være mange.  Kampen for å få slutt på nevnte virksomhet må trappes opp og intensiveres. Det dreier seg om organisert og systematisk dyrplageri, og det er en næring for forfengelighetens marked vi klarer oss utmerket uten!